Utökad lägesbild vecka 11

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 11.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

Det fortsätter att gå åt fel håll i Värmland med en smittspridning som ökar.

– Vi kan konstatera att det är ett allvarligt läge och att vi är inne i en tredje våg i Värmland. Antalet bekräftade fall per vecka ligger för närvarande över de nivåer vi hade innan årsskiftet. Tyvärr är risken stor att det kommer att stiga ytterligare innan det vänder, men det är ingen naturlag utan den fortsatta utvecklingen beror på hur vi beter oss, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Det är fortsatt i huvudsak bland unga vuxna och medelålders som smittan sprider sig.

– Mönstret har inte ändrat sig särskilt mycket under pandemin utan det är främst personer mellan 20 och 40 som blir smittade. Det är personer som i stor utsträckning är mitt i yrkeslivet, har barn i skolåldern och många kontaktytor. Faktorer som gör att man utsätts för större risk att bli smittad.

Samtidigt visar smittspårningsarbetet fortsatt att många brister vad gäller följsamheten till de allmänna rekommendationerna.

– Jag är övertygad om att de allra flesta gör sitt bästa vad gäller avstånd eller handhygien, men många tummar på försiktigheten vad gäller umgänget. Att gå på fest skulle jag säga är direkt olämpligt i rådande läge, men allt umgänge med människor som man inte träffar regelbundet innebär en risk.

Ingemar Hallén understryker att den som kan jobba hemma ska jobba hemma eftersom smittspridningen till stor del sker på arbetsplatser. Har man ett arbete där man inte kan jobba hemifrån är det viktigt att fortsatt hålla avstånd.

– Vi är väl medvetna om att vissa uppfattar budskapen som tjatiga pekpinnar, men vi upprepar dessa för att vi vet att det är enkla åtgärder som har effekt. Vid sidan av vaccin är avstånd till andra människor det mest effektiva för att undvika risken att bli smittad. Det är inget vi gissat oss till utan bygger på evidens och beprövad vetenskap. Vi tjatar för att vi vill undvika att fler smittas och riskerar att bli allvarligt sjuka, säger Ingemar Hallén.

Sedan förra veckans uppdatering har 694 nya fall bekräftats och 8 149 prover tagits varav 5 597 är egenprovtagningar. Ytterligare 3 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 10 789 (+694)
  • Provtagningar: 161 138 (+8 149) varav egenprovtagningar 84 433 (+5 597)
  • Avlidna: 180 (+3)

Totalt till och med den 17 mars vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 18 mars vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  455,4 (429,5 v.9 – v.10)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 17 mars. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
(ökning)
Arvika 950 (+25) 365 (+10)
Eda  251 (+17) 293 (+20)
Filipstad  311 (+5) 292 (+5)
Forshaga 355 (+20) 291 (+18)
Grums  341 (+24) 377 (+27)
Hagfors  590 (+118) 508 (+101)
Hammarö  530 (+47) 320 (+28)
Karlstad  4 058 (+227) 432 (+24)
Kil  430 (+27) 356 (+23)
Kristinehamn  708 (+31) 292 (+13)
Munkfors  146 (+5) 390 (+13)
Storfors  110 (+3) 274 (+7)
Sunne  281 (+8) 211 (+6)
Säffle  672 (+49) 435 (+32)
Torsby  268 (+19) 231 (+17)
Årjäng  582 (+11) 578 (+11)

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 10.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

 

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommunDos 1 – Antal
(Andel i procent)
Dos 2 – Antal
(Andel i procent)
Arvika 3 137 (14,95) 1 294 (6,17)
Eda  861 (12,55) 573 (8,35)
Filipstad  1 310 (15,43) 972 (11,45)
Forshaga 1 240 (13,86) 592 (6,62)
Grums  1 026 (14,05) 570 (7,81)
Hagfors  1 817 (18,76) 1 105 (11,41)
Hammarö  1 590 (12,85) 590 (4,77)
Karlstad  8 487 (11,08) 3 010 (3,93)
Kil  1 322 (13,94) 487 (5,14)
Kristinehamn  3 145 (16) 1 279 (6,51)
Munkfors  566 (18,58) 329 (10,8)
Storfors  451 (13,75) 216 (6,58)
Sunne  1 626 (15,04) 598 (5,53)
Säffle  1 933 (15,48) 736 (5,9)
Torsby  1 981 (20,55) 1 023 (10,61)
Årjäng  971 (11,97) 453 (5,58)
     
Totalt 31 463 (13,81) 13 827 (6,07)

  

Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 10. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.