Utökad lägesbild vecka 17

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 17.

Analys från smittskydd

Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare

Smittspridningen i Värmland ligger i stort sett på samma nivå som vid förra veckans uppdatering. Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare, uppmanar till fortsatt försiktighet.

– Sett till hela veckor har det fortsatt minska, men smittspridningen ligger fortfarande på en hög nivå i länet. På det hela taget är läget fortfarande skört och just nu ser vi åter en snabbt ökande smittspridning i västra Värmland med koppling till klusterutbrott. Det är en påminnelse om hur snabbt det kan vända om smittan får fäste. Vi måste fortsätta att vara noggranna med att följa de allmänna rekommendationerna.

Antalet patienter i behov av vård på sjukhus har minskat något, men vad gäller intensivvården är läget oförändrat.

– Under de senaste veckorna har trycket på hälso- och sjukvården varit det högsta under hela pandemin så även om antalet patienter minskat är verksamheten fortfarande hårt belastad, säger Anna Skogstam.

Värmland har kommit långt i vaccinationsarbetet och har under de senaste veckorna legat i topp i Sverige vad gäller andel invånare som fått dos 1. Smittskydd har en förhoppning om att vaccinationen och allt varmare utomhustemperaturer kommer att innebära att smittspridningen vänder nedåt på sikt.

– Men vi är inte där ännu. Ökningen i Värmland verkar ha stannat av men det är för tidigt att slå fast att det har vänt. Det som gäller just nu för att få ned smittspridningen är att vi fortsätter hålla avstånd och begränsar vårt umgänge med personer utanför det egna hushållet.

Inför valborgshelgen är Anna Skogstams budskap tydligt.

– Avstå festen eller den stora middagen med vänner och dra ditt strå till stacken för att minska smittspridningen. Det är en fråga om att ta ansvar, om inte för dig själv så för dina far- och morföräldrar, alla medarbetare i hälso- och sjukvården eller de patienter som får vänta på operation på grund av pandemin. Du har ett val och det valet kan göra skillnad!

Sedan förra veckans uppdatering har 956 nya fall bekräftats och 10 519 prover tagits varav 7 962 är egenprovtagningar. Ytterligare 2 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 16 558 (+956)
  • Provtagningar: 218 719 (+10 519) varav egenprovtagningar 126 505 (+7 962)
  • Avlidna: 198 (+2)

Totalt till och med den 28 april vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 29 april vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  679,1 (711,7 v.15 – v.16)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 28 april. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
(ökning)
Arvika 1 579 (+200) 609 (+77)
Eda  388 (+31) 454 (+36)
Filipstad  469 (+14) 447 (+13)
Forshaga 558 (+32) 484 (+28)
Grums  485 (+19) 536 (+21)
Hagfors  975 (+33) 847 (+29)
Hammarö  874 (+51) 524 (+31)
Karlstad  6 126 (+273) 646 (+29)
Kil  576 (+17) 475 (+14)
Kristinehamn  1090 (+98) 4518 (+41)
Munkfors  214 (+6) 574 (+16)
Storfors  168 (+7) 421 (+18)
Sunne  516 (+45) 387 (+34)
Säffle  931 (+31) 604 (+20)
Torsby  445 (+27) 385 (+23)
Årjäng  749 (+56) 749 (+56)

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 16.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

 

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommunDos 1
Antal
(Andel i procent)
Färdigvaccinerade
Antal
(Andel i procent)
Arvika 8 979 (42,8) 2 683 (12,8)
Eda  2 499 (36,4) 869 (12,7)
Filipstad  3 332 (39,3) 1 324 (15,6)
Forshaga 3 541 (39,6) 895 (10)
Grums  2 868 (39,3) 916 (12,5)
Hagfors  4 539 (46,9) 1 503 (15,5)
Hammarö  4 687 (37,9) 1 129 (9,1)
Karlstad  26 470 (34,6) 6 291 (8,2)
Kil  3 852 (40,6) 975 (10,3)
Kristinehamn  8 721 (44,4) 2 655 (13,5)
Munkfors  1 308 (42,9) 487 (16)
Storfors  1 429 (43,6) 368 (11,2)
Sunne  4 441 (41,1) 1 237 (11,4)
Säffle  5 006 (40,1) 1 584 (12,7)
Torsby  4 810 (49,9) 1 566 (16,2)
Årjäng  2 835 (34,9) 856 (10,6)
     
Totalt 89 317 (39,2) 25 338 (11,1)

  

Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 16. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.