Begränsat tillträde och besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde och besöksrestriktioner till våra vårdcentraler och sjukhus.

För att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittspridning av covid-19 har vi begränsat tillträde till våra vårdcentraler och sjukhus.

Vårdcentraler

För att det inte ska bli trängsel i lokalerna ber vi dig att om möjligt komma ensam. Kontakta vårdcentralen om du behöver ha någon med dig under besöket. Kom inte heller för tidigt.

Den som har luftvägssymtom ska gå in via särskild ingång, följ skyltningen på plats. Det gäller också dig som:

 • varit utanför Norden de senaste sju dagarna
 • träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

Om du har ett bokat besök och har symtom på covid-19 ska du kontakta oss innan du kommer hit.

Under ditt besök ber vi dig följa skyltar och markeringar, hålla avstånd och sprita händerna.

Mer information om vad som gäller på din vårdcentral finns på webbplatsen 1177.se.

Sjukhus

Tillsvidare finns det entrévärdar vid sjukhusens ingångar för att fråga inpasserande om eventuella symtom på covid-19.

Det är bara personer med planerade vårdbesök, eventuella följeslagare till personer med planerade vårdbesök och besökare till inneliggande patienter som tillåts komma in på sjukhusen.

Planerade vårdbesök eller undersökningar

För att det inte ska bli trängsel i lokalerna ber vi dig att om möjligt komma ensam. Behöver du ha med dig någon under ditt besök? På din kallelse anges om du kan ta med dig en följeslagare. Till följeslagare räknas en person som behövs för att hjälpa dig under hela

besöket. En person som till exempel skjutsar och sedan väntar inomhus i vårdlokalerna betraktas inte som en nödvändig följeslagare. Är du osäker, kontakta den verksamhet du ska besöka.

Som besökare ska du:

 • vara symtomfri
 • inte varit utanför Norden de senaste sju dagarna
 • inte träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

Under ditt besök ber vi dig följa skyltar och markeringar, hålla avstånd och tvätta eller sprita händerna.

Besöka inneliggande patienter

Detta gäller från 6 september.

Besök är tillåtet men varje vårdavdelningarna har sina egna besöksbestämmelser då möjligheterna att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt skiljer sig åt. Som besökare till en inneliggande patient ska du därför ringa avdelningen inför ett besök för att få mer information.

Som besökare ska du:

 • vara symtomfri
 • inte varit utanför Norden de senaste sju dagarna
 • inte träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

Under besöket ber vi dig följa de instruktioner du får av personalen, skyltar och markeringar, hålla avstånd, använda munskydd samt tvätta eller sprita händerna.

Mer information om vad som gäller för varje vårdavdelning finns på webbplatsen www.1177.se.

Sjukhusentréer

Centralsjukhuset i Karlstad

 • Huvudentrén är öppen alla dagar 07.00-20.00.
 • Klarälvsentrén är öppen vardagar 07.00-15.30, men är stängd under helger.
 • Ingång F (vid akutmottagning barn och unga) är endast öppen för besökare till avdelning 33 och 34 vardagar mellan 09.00-19.00. På helger är det stängt.

Arvika sjukhus

Öppet vardagar 07.45-17.00, helger stängt.

Torsby sjukhus

Öppet vardagar 07.00-16.00, helger stängt.