Lägesbilder

Här kan du ta del av Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur näringslivet och arbetsmarknaden påverkas i Värmland på grund av coronasmittan. Lägesbilden är en samproduktion och bygger på information och analyser från olika aktörer.

Syftet är att ge en samlad utgångspunkt för att bidra till gemensam och samordnad handlingskraft i länet.​ En ny lägesbild över näringslivet och arbetsmarknaden i Värmland publiceras regelbundet. 

Prenumerera på nyheter om regional utveckling och tillväxt

Vill du få lägesbilderna och andra nyheter som handlar om regional utveckling och tillväxt via mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev via formuläret nedan: