Coronaviruset och kulturen

Hela samhället påverkas av coronaviruset. Kulturområdet är inget undantag. Vi ser effekterna i form av många stängda verksamheter, inställda arrangemang och föreställningar.

I förlängningen finns det en självklar oro hos arrangörer, kulturverksamheter, föreningar och kulturskapare kring ekonomin. Om publikintäkterna minskar eller helt uteblir kommer många att drabbas snabbt.

Regeringen verkar för att minska smittspridningen, men arbetar också för att lindra virusets ekonomiska konsekvenser. Även på regional nivå följer vi situationen inom kulturområdet noga för att kartlägga vilka behov som finns. Det handlar både om våra egna kulturverksamheter och om hur de ändrade förutsättningarna påverkar kommunerna, kulturskapare och kulturverksamheter som vi ger stöd.

Region Värmland för också en dialog med bland annat Statens kulturråd och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), om effekterna för det regionala kulturlivet.

Rådgivning och information

Kulturföreningar som tillhör en distriktsorganisation och/eller en nationell organisation bör i första hand kontakta den. Lokala föreningar kan också kontakta sin kommun för att få råd och information.

Statens kulturråds information om insatser och bidrag.

Frågor kring Region Värmlands bidragsgivning till föreningslivet besvaras i första hand av kulturchef Ulf Nordström via ulf.nordstrom@regionvarmland.se eller telefonnummer 010-833 10 33.

Professionella kulturskapare som tillhör en medlemsorganisation bör i första hand kontakta den. Flera organisationer har särskilda stödfonder för sina medlemmar.

Region Värmland har i övrigt inget individstöd till professionella kulturskapare eller något särskilt stöd till kulturföretag. Information om nationella stödmöjligheter på Konstnärsnämndens webbplats.  

Konstnärsnämnden har med anledning av coronakrisen samlat information i Konstnärsguiden till dig som är yrkesverksam kulturskapare.

Verksamt Värmland företagsjour vägleder företagare till de stödåtgärder som finns att ansöka om hos olika organisationer, bland annat kring korttidsarbete. Jourtelefonen är öppen måndag - torsdag klockan 10 –12 på nummer 010–831 90 50. Professionella kulturskapare som är företagare hittar också information på verksamt.se.

Information om Region Värmlands ordinarie bidrag inom kulturområdet.

Nyhetsbrev och kontaktuppgifter

Nyhetsbrev och nyheter inom kultur- och arkivområdet.

Frågor kring Region Värmlands egna kulturverksamheter hanteras av respektive verksamhet. Här hittar du kontaktuppgifter: