Provtagning av personal

Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal i region och kommun.

Via den hanteras förfrågningar om provtagning som tidigare hanterats av lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) på Centralsjukhuset i Karlstad och från och med 28 maj 2020 även det som tidigare hanterats via LSSL i Arvika. 

Närmaste chef värderar utifrån rutin provtagning covid-19 av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland samt vård- och omsorgspersonal kommuner i Värmland. För personal som är aktuell för provtagning:  

Ansvar för provtagningen

Provtagning av personal i Karlstad och Arvika tidbokas via den centrala samordningsenheten. Provtagningen ombesörjs av Regionhälsans personal i Karlstad, i Arvika sköts detta av personal på akutmottagningen respektive jourcentralen.

Centrala samordningsenheten ansvarar för bokning och svar

Förfrågningar tas emot och provtagning sker måndag-söndag. Den centrala samordningsenheten ansvarar för provtagningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare veckans alla dagar

Möjliggöra tidigare återgång i arbete

Observera att syftet med provtagningen är att möjliggöra tidigare återgång i arbete utan att riskera smittspridning. Det innebär att medarbetaren inte får ha mer symtom än att vederbörande kan återgå i arbete direkt vid negativt provsvar. Personalprovtagning är inte aktuell om det gått mer än 7 dagar sedan insjuknandet.