Provtagning av vård- och omsorgspersonal

Information om PCR-provtagning för vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19.

Rutin för personalprovtagning

  1. Medarbetare som insjuknar i covid-19-liknande symtom kontaktar sin närmaste chef. Närmaste chef värderar utifrån rutinen Provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete om provtagning är aktuell och lämnar i så fall en kod till medarbetaren.
  2. Medarbetaren loggar in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se med sin e-legitimation. Under "Egen provhantering" väljs "Beställ provtagning och se svar" och sedan "Ny beställning". I nästa steg ska medarbetaren välja "Provtagning covid-19 vård- och omsorgspersonal – sjuk eller uppmanats att provta dig (kod krävs)". Mer information om provtagning och beställning av provtagning finns på 1177.se.
  3. Provsvaret läser medarbetaren själv av via e-tjänsterna på 1177.se. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av den centrala smittspårningsenheten via ett webbformulär som ska fyllas i och skickas in.

Observera att personal inom vård och omsorg inte ska använda egenprovtagning för allmänheten.

Viktigt: Den som har symtom misstänkta för covid-19 ska hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Rådgivningen på telefon 1177 kan inte hjälpa till med frågor om personalprovtagning eller boka tid för provtagning. Den som behöver hjälp vänder sig till personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Förutsättningar

Frågor

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal

Ytterligare frågor hänvisas till funktionsbrevlådan personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Egenprovtagning och provtagning på mottagning 

Drop in och tidsbokad provtagning innebär att personal på en mottagning tar provet på medarbetaren.

Tidsbokad egenprovtagning innebär att medarbetaren tar provet själv.

Vid egenprovtagning kommer medarbeten i bil till provtagningsstationen. Medarbetaren tar själv provet på plats i bilen. Provet tas från näsa och svalg samt saliv. Personen får inte äta eller dricka en timme innan provtagningen.

Den som inte har möjlighet att komma till egenprovtagningen i bil måste innan bokning skicka mejl till personalprovtagningregion@regionvarmland.se för att få möjlighet att exempelvis ordna hämtning via ett ombud.

Provtagningsställen för personal

Arvika

Till och med 28 februari:
Tidsbokad provtagning måndag–söndag.
Plats: Akutmottagningen vid Sjukhuset i Arvika

Från och med 1 mars:
Tidsbokad egenprovtagning måndag–söndag.
Måndagfredag 12:3014:30, lördagsöndag 1112.
Plats:
Långvaksvägen 1, Wikmans Buss (blå byggnad)

Eda

Tidsbokad provtagning måndag–fredag.
Plats: Vårdcentralen Eda, Petersborgsvägen 1, Charlottenberg

Filipstad

Tidsbokad provtagning måndag–fredag.
Plats: Vårdcentralen Filipstad, Vikhyttegatan 14, Filipstad

Hagfors

Drop in måndag–fredag klockan 8:1510.
Plats: Vårdcentralen Hagfors Ekshärad, Sjukhusvägen 22, Hagfors

Karlstad

Tidsbokad egenprovtagning måndag-söndag.
Plats: Fällevägen 2, Örsholmens idrottsplats, Karlstad

Kristinehamn

Tidsbokad provtagning måndag–fredag.
Plats: Vårdcentralen Kristinehamn Nybble, Solrosbacken 1, Kristinehamn

Likenäs

Drop in måndag–fredag klockan 8:309:30.
Plats: Vårdcentralen Likenäs, Krokbacken1, Likenäs

Munkfors

Drop in måndag–fredag klockan 10-10:30.
Plats: Vårdcentralen Munkfors, Tallåsvägen 6, Munkfors

Storfors

Tidsbokad provtagning måndag–fredag.
Plats: Vårdcentralen Storfors, Hammargatan 3, Storfors

Sunne

Drop in måndag–fredag klockan 1010:30. 
Plats: Vårdcentralen Snne, Åmbergsvägen 12, Sunne

Säffle

Tidsbokad provtagning måndag–fredag.
Plats: Vårdcentralen Säffle Nysäter, Sundsgatan 1, Säffle

Torsby

Till och med 28 februari:
Tidsbokad provtagning måndag–söndag.
Vårdcentralen Torsby måndag–fredag,
Lufvägsmottagningen vid Sjukhuset i Torsby lördag–söndag.

Från och med 1 mars: Tidsbokad egenprovtagning.
Måndagfredag 89:30, lördagsöndag 89
Plats: Lasarettsvägen 7, Torsby 

Årjäng

Tidsbokad provtagning måndag–fredag.
Plats: Vårdcentralen Årjäng, Storgatan 35, Årjäng 

Väntetid för provsvar

Alla provbeställningar hanteras direkt men patientprover prioriteras före om kapacitetsbrist för analys skulle uppstå. Provsvar kan avläsas direkt av medarbetaren via e-tjänsterna på 1177.se när provet är analyserat. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av någon från den centrala smittspårningsenheten via ett webbformulär som ska fyllas i och skickas in.

Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Syfte med provtagning

Det är viktigt att provta tidigt i sjukdomsförloppet, även om man inte kan återgå direkt i arbete vid negativt prov, för att påvisa eller utesluta covid-19-infektion. Prov bör tas så tidigt som möjligt efter första symtom men kan tas upp till 7 dagar från insjuknande.  

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar. 

Mer information

Om du behöver hjälp med din bokning eller har frågor  mejla till personalprovtagningregion@regionvarmland.se så hjälper vi gärna till. Funktionsbrevlådan är bemannad samtliga dagar.

Om man använder Internet Explorer så kan bokningen krångla genom att hänga sig eller visa alla tider som fullbokade trots att det finns lediga tider. Använd istället 1177-appen eller någon annan webbläsare som Google Chrome eller Microsoft Edge.