Provtagning av vård- och omsorgpersonal

Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av vård- och omsorgspersonal i region och kommun.

Närmaste chef värderar utifrån rutinen provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal  inklusive principer för återgång till arbete. För personal som är aktuell för provtagning:  

Vård- och omsorgspersonal ska inte använda egenprovtagning via 1177.se vid misstänkt covid-19-infektion.

Ansvar för provtagningen

Provtagning av vård- och omsorgspersonal tidbokas via den centrala samordningsenheten. Provtagningen ombesörjs av Regionhälsans personal i Karlstad, i Arvika sköts detta av personal på akutmottagningen respektive jourcentralen, i Torsby på luftvägsmottagningen.

Centrala samordningsenheten ansvarar för bokning och svar

Förfrågningar tas emot och provtagning sker måndag-söndag. Den centrala samordningsenheten ansvarar för provtagningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare veckans alla dagar

Möjliggöra tidigare återgång i arbete

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar. Personalprovtagning är inte aktuell om det gått mer än 7 dagar sedan insjuknandet eller om man
tidigare haft en påvisad covid-19-infektion.

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal