Restriktioner för större sammankomster

Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat att införa restriktioner för större sammankomster. Beslutet gäller hela Region Värmland.

Konferenser, kurser, utbildningar och andra större sammankomster som arrangeras av Region Värmland, men som hålls i andra lokaler än regionens egna ska inte genomföras. Ett undantag har godkänts för utbildning i sjukvårdsrådgivning för 1177 som får genomföras i Karolinen. Det är däremot tillåtet att ha sammankomster i våra egna lokaler. 

Grundprincipen är att möten som inte är nödvändiga ska flyttas eller genomföras på annat sätt.

Beslutet gäller i nuläget till 31 augusti 2020 (förlängt).

Om du behöver utrustning för distansmöte eller lånedator

Behöver du utrustning för att hålla ett distansmöte eller för att kunna jobba hemma? Läs mer om hur du får tillgång till utrustning. (Observera att länken endast fungerar om du är på Region Värmlands nätverk.)