Sjukskrivning och intyg

Intyg

Hälso- och sjukvården skriver endast intyg som vi enligt lag är skyldiga att skriva. Inga andra intyg skrivs tills vidare.

Hur det fungerar med sjukskrivning

Regeringen har idag beslutat att ta bort karensdagen. Vanliga regler gäller för sjukanmälan för övrigt. Gå inte till jobbet med symtom på luftvägsinfektion. Gäller även lindriga symtom. Alla, både vårdpersonal och privatpersoner, ska stanna hemma från arbetet till och med 48 timmar efter symtomfrihet. Regeringen har också tagit bort kravet på läkarintyg från dag 8-14. Fler förändringar kan sannolikt förväntas.