Sjukskrivning och intyg

Under rådande coronapandemi har regeringen och andra myndigheter fattat beslut som påverkar sjukförsäkring, intygsutfärdande och andra närliggande områden. Syftet är att minska smittspridning och underlätta för hälso- och sjukvården och arbetsgivare.

Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Detta gäller under en begränsad period. För information om övergångsbestämmelser hänvisas till Försäkringskassans webbplats.

Region Värmland har behov av att ställa om hälso- och sjukvården och har därför förtydligat vilka intyg som ska utfärdas och vilka intyg där utfärdande får avstås under coronapandemin.
Förteckning över vilka intyg som ska skrivas (pdf).

Socialstyrelsens vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg (observera att länken bara fungerar i Region Värmlands nätverk).

Förändringarna i regelverket rör i första hand sjukförsäkringen så som:

  • Slopat karensavdrag
  • Från och med 15 december 2020 behöver den som är sjuk inte lämna in läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 när man ansöker om sjukpenning.
  • Från och med 15 december behöver föräldrar som vabbar inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sitt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.
  • Staten övertar sjuklönekostnader.
  • Tillfälliga ersättningar för riskgrupper (listan på riskgrupper uppdaterad 4 november 2020).

Förändringar i ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat om förändringar i den tillfälliga ersättningen för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Förändringarna innebär att fler personer ingår i riskgrupperna och kan behöva ett läkarintyg, samt att personer som tidigare fått avslag i sin ansökan till Försäkringskassan kan behöva ett nytt läkarintyg som styrker riskgruppstillhörighet.

För detaljer om riskgrupperna och rätt till ersättning hänvisas till Försäkringskassans webbplats

Läs mer på respektive myndighets webbplats

För aktuell och detaljerad information hänvisas till Försäkringskassans webbplats (fungerar bäst med Google Chrome) och Arbetsförmedlingens webbplats.

Regler för patienter som är i behov av sjukskrivning och har sin anställning i Norge (nav.no).

Socialstyrelsen har uppdaterat det försäkringsmedicinska beslutsstödet för patienter med covid-19 som intensivvårdats med respiratorbehandling.

Vanliga frågor och svar