Åtgärder i kollektivtrafiken

Karlstadbuss och Värmlandstrafik följer de rekommendationer som kommer från berörda myndigheter och vi ser hela tiden över vår trafik och vilka åtgärder vi behöver vidta för att erbjuda en trygg och säker resa för våra kunder samt en god arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Avstå från onödiga resor
 • Undvik rusningstrafik

Folkhälsomyndighetens direktiv till kollektivtrafiken

 • Trafiken ska köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.
 • Begränsa antalet passagerare per fordon.
 • Informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.
 • En uppmaning till den som inte måste resa i rusningstid är att avstå från det för att bereda plats för de som ovillkorligen måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Fler behöver åka buss när skolorna är igång – kan du anpassa din restid så gör det!

När skolorna är igång igen innebär det att fler kommer att åka buss i rusningstrafik. För att kunna hålla avstånd måste antalet resenärer begränsas. Det kan tyvärr leda att till resenärer nekas att åka med. 

För att minska smittspridning av covid-19 gör kollektivtrafiken i Region Värmland åtgärder för att undvika trängsel ombord. De ber om din hjälp.

Har du möjlighet, avstå från att åka buss på vardagar mellan 07.00 - 08.30 och 15.00 - 17.00. Du som kan ta dig till jobbet på annat sätt än att åka buss under rusningstrafik hjälper till att minska trängseln och därmed risken för smittspridning.

Tack för att du håller avstånd och undviker trängsel.

Försiktighetsåtgärder mot smittspridning

Busstrafik

För att ha en så trygg och säker kollektivtrafik som möjligt för både resenärer och förare minimeras förarnas sociala kontakter. De nya allmänna råden trädde i kraft den 13 juni.

 • I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.
 • Sedan i mars 2020 tillåts bara in- och utpassering ur bussarna genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med passagerarna.
 • Av smittskyddsskäl går det inte heller att köpa biljett framme hos förarna med kort, betala för flera med reskassa, få övergångsbiljett i pappersform eller få reda på hur mycket pengar som finns kvar på ditt busskort. Endast förköpta biljetter, såsom mobilbiljett, reskassa och periodbiljetter gäller nu i kollektivtrafiken i Värmland.
 • För att öka avståndet mellan förare och resenärer är platserna närmast bakom föraren avstängda med information att platserna inte är tillgängliga för resenärer. Vi är tacksamma om du som resenär respekterar dessa begränsningar.
 • Vi öppnar upp och vädrar ur våra bussar. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.
 • Representanter för entreprenörerna och företrädare för kollektivtrafiken i Region Värmland håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

Tåg

 • Uppmaningen till personalen är att stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Större resurser har lagts på städning. Ledstänger, knappar och ytor som resenärerna ofta kommer i kontakt med desinficeras.
 • Resenären får själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp biljetten utan att tågvärden tar den i sin hand. All personal har tillgång till plasthandskar och uppmanas följa de hygienrekommendationer som finns.
 • För att undvika trängsel i våra fordon under peaktid körs förstärkningsbussar på fem avgångar under dagen.
 • Vi uppmanar våra resenärer att hålla avstånd.

Skoltrafik

Den separata skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord. Undervisning på plats eller distansundervisning av gymnasieskolor och universitet påverkar inte skoltrafiken.

Servicetrafik

Ledningen för servicetrafiken och de entreprenörer som utför trafiken har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).

För dialyspatienter till Centralsjukhuset i Karlstad gäller:

 • Alla hämtningar och lämningar sker via stora entrén på Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Trafikcentralen bokar i första hand in dialyspatienterna på specialfordon. I de undantagsfall transport inte kan ske med specialfordon bokas kunden in som ensam resenär i personbil.
 • Dialyskunder kommer enbart samköras med andra dialyskunder.
 • Rutinerna gäller till med årsskiftet. Därefter utvärderas åtgärderna.

För transporter till äldreboenden och kommunal sjukvård gäller:

Från vecka 26 vid transporter till äldreboenden och kommunal sjukvård där kunden blivit testad för Covid-19, men inte fått provsvar än, blir kunden inte inbokad i vanlig servicetrafik, utan hänvisas till ambulansverksamheten.

Kunden kommer att få hjälp av 1177 som i sin tur tar kontakt med ambulansbeställningen för vidare hantering.

Kunden kommer att erbjudas ett fordon efter behov, vilket kan innebära ambulans, liggande transport eller ett av våra dedikerade servicetrafikfordon.

Förarna som utför transporterna kommer att ställa fråga till kunderna vid hämtningstillfället, om kunden har hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av de symtomen. Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren kunden till 1177 för vidare hantering.