Provtagning och smittspårning

Information om vad som gäller för provtagning och smittspårning av covid-19.

Provtagning av covid.

Innehåll på sidan: 

PCR-test

Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Region Värmland gör PCR-tester utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som i förenklad form är:

Prioriteringsgrupp 1

Patienter, boende inom omsorg och på institutioner, individer med hemtjänst med flera. Smittspårning och screening hör också till grupp 1.

Prioriteringsgrupp 2

Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. 

Prioriteringsgrupp 3

Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet. Den som arbetar i samhällsviktig verksamhet och som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset via webbplatsen 1177.se. Mer information om egenprovtagning finns på 1177.se.

Det är arbetsgivaren som definierar vem som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps lista över samhällsviktig verksamhet.

Prioriteringsgrupp 4

Övriga relevanta delar av samhället. Personer från allmänheten som misstänks ha covid-19-infektion kan beställa egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Prov på barn under 16 år som har symtom på covid-19-infektion kan antingen bokas genom att logga in på 1177.se eller via telefon till vårdcentralen. Mer information om provtagning finns på 1177.se.

 Så här går en provtagning inom vården till

Antikroppstest för patientnära personal

Samtlig patientnära personal inom region och kommun har under sommaren och tidig höst erbjudits antikroppstestning. Nu pågår uppsamlingsomgångar för de medarbetare som av olika skäl inte haft möjlighet att testa sig under sommaren.

I ett senare skede kan även andra prioriteringsgrupper bli aktuella. Vi återkommer med information.

Smittspårning

Smittspårning ska leda till att smitta inte sprids. Detta görs främst genom att nära kontakter som varit utsatta för smitta får information, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra. I de allra flesta fall kan personen själv informera sina närkontakter.

I Region Värmland utförs smittspårning av ett speciellt smittspårningsteam. Vid positivt provsvar kontaktar smittspårare den som är smittad. Oftast sker detta inom ett dygn.

Från och med den 26 oktober 2020 gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för smittspårning i Värmland. De nya rutinerna innebär att den som bor med en person som är smittad av covid-19 räknas som ett misstänkt fall av covid-19 och omfattas därmed av förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Detta gäller vuxna och ungdomar i gymnasieåldern, men inte barn. Här kan du läsa mer om vad som gäller för den som bor tillsammans med någon som har covid-19.