Provtagning och smittspårning

Information om vad som gäller för provtagning och smittspårning av covid-19.

Provtagning av covid.

Innehåll på sidan: 

PCR-test

Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Region Värmland gör PCR-tester utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som i förenklad form är:

Prioriteringsgrupp 1

Patienter, boende inom omsorg och på institutioner, individer med hemtjänst med flera. Smittspårning och screening hör också till grupp 1.

Prioriteringsgrupp 2

Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. 

Prioriteringsgrupp 3

Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet. Den som arbetar i samhällsviktig verksamhet och som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset via webbplatsen 1177.se. Mer information om egenprovtagning finns på 1177.se.

Det är arbetsgivaren som definierar vem som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps lista över samhällsviktig verksamhet.

Prioriteringsgrupp 4

Övriga relevanta delar av samhället. Personer från allmänheten som misstänks ha covid-19-infektion kan beställa egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Prov på barn under 16 år som har symtom på covid-19-infektion kan antingen bokas genom att logga in på 1177.se eller via telefon till vårdcentralen. Mer information om och beställning av egenprovtagning finns på 1177.se.

Det är hög efterfrågan på provtagning för covid-19 och det innebär att det ibland inte finns lediga tider. Prova att logga in lite senare eller nästa dag för att se om det dykt upp lediga tider. Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller ordinarie vårdcentral kan inte ordna fler tider för egenprovtagning. Observera att om det gått 7 dagar (eller mer) sedan du insjuknade så är det inte aktuellt med egenprovtagning längre.

Vid provtagningsstation måste du komma i bil och du genomför själv provtagningen direkt på plats. Ta med legitimation. 

Observera att det bara är symtomfria ombud som får hämta provtagningskit på apotek. Ombudet måste ha med sin egen och den som ska provtas legitimation. Efter genomfört prov, som man gör själv hemma, ska ombudet lämna in provet på samma apotek.

 Så här går en provtagning inom vården till

Smittspårning

Smittspårning ska leda till att smitta inte sprids. Detta görs främst genom att nära kontakter som varit utsatta för smitta får information, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra. Varje person med positivt provsvar ska smittspåras utan dröjsmål.

I Region Värmland utförs smittspårningen främst av enheten Central provtagningsadministration och smittspårning. Vid positivt provsvar kontaktar smittspårare den som är smittad, antingen med ett frågeformulär via e-tjänsten 1177.se, eller via telefon. Personen med covid-19 får svara på frågor om vilka hen träffat och var hen varit sedan första tecken på symtom och 24 timmar innan. En person med covid-19 får också förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. Det får även den smittade personens hushållskontakter. En hushållskontakt är någon som delat bostad med personen med konstaterad covid-19-infektion under den tid personen varit smittsam.

Den som har, eller misstänks ha, en allmänfarlig sjukdom har rätt till fri sjukvård och den som inte kan arbeta kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Alla som får förhållningsregler enligt Smittskyddslagen är tvungna att följa dessa för att sjukdomen inte ska spridas vidare.

Mer information finns på Smittskydd Värmlands sida.