Folkhögskolor går över till distansundervisning

Från och med onsdag 18 mars 2020 går Region Värmlands fem folkhögskolor över till distansundervisning efter regeringens rekommendation. Beslutet berör omkring 800 studerande och 100 lärare.
– Vi har under en tid förberett vår skolverksamhet på att en sådan rekommendation skulle komma, säger Pär Blomquist, områdeschef med ansvar för folkhögskolorna.