Tiden med covid-19

Peter Bäckstrand

Tillsammans klarar vi det här

När de första fallen av covid-19 konstaterades i Värmland var det nog få som kunde tänka sig att livet ett år senare fortfarande skulle vara helt styrt av viruset.

Ryggsäck med en post-itlapp med texten

Det du gör spelar roll

Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Fortsätt följ rekommendationerna.

Ett år med pandemin

Den 4 mars 2020 konstaterades de första fallen av covid-19 i Värmland. Under året som gått har alla våra verksamheter påverkats och behövt ställa om på olika sätt. Här har vi samlat berättelser, siffror och händelser som sammanfattar året med pandemin.

Vårdpersonal i skyddsutrustning tar emot patient i tält.

Coronatiden i bilder

Luftvägsmottagningstält, covid-iva, hembesök, frakt av skyddsutrustning eller ordna en inställning ... Här visas ett urval av bilder för att illustrera tiden med coronapandemin.

Symbol för kalender.

Tidslinje

2020 har präglats av pandemin på många sätt. Här är en tidslinje över händelser och nedslag i det arbete som Region Värmland gjort. ​

Symbol för graf.

Corona i siffror

Utvalda statistikuppgifter presenteras.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör

"Vi förberedde oss för det värsta"

– Först och främst vill jag säga TACK till alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården!

Jenny Wallmenius Höög

Fullt upp både internt och externt

Året med pandemin har varit utmanande för regional utveckling. Ordinarie verksamhet har ställts om och anpassats efter pandemins förutsättningar.

Oda Larsson

Stöttar en hårt drabbad sektor

Många kulturskapare har haft ett svårt år och Region Värmlands kulturavdelning har på många sätt fått styra om arbetet för att hjälpa och stödja.

Mattias Berg

En trygg och säker resa

Mattias Bergh är trafikdirektör och berättar om ett år som på flera sätt påverkat den värmländska kollektivtrafiken.  

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Smittskyddsläkaren i stormens öga

Smittskyddsläkaren Ingemar Hallén har stått mitt i hetluften och fått uppleva en av yrkeslivets mest intensiva perioder sedan smittspridningen började i Värmland i mars.

Egenprovtagningsstationen Tingvallahallarna

Provtagning och smittspårning

Två nyckelfunktioner under pandemin. Nästan hundratusen egenprovtagningar har beställts sedan testningarna inleddes i juni 2020.

Sjuksköterska fyller spruta med vaccin

Vaccinet är äntligen här!

Den 27 december fick vaccineringen mot covid-19 en efterlängtad start då första sprutan i Värmland gavs på ett trygghetsboende.

IVA-sjuksköterska

Så förändrades vårt arbete

Fyra röster om hur pandemin påverkat arbetssituationen inom Region Värmland.