Arbetet i siffror

Siffrorna nedan gäller covid-19 i Värmland fram till 2 mars 2021.

Bekräftade fall

Antal bekräftade fall: 9403

Antal vårdade i slutenvården: 658 varav 81 på IVA

Antal provtagningar

146 235 varav 74 486 egenprovtagningar.

Antal avlidna

Antal avlidna: 171

Antal kvinnor: 71

Antal män: 100

Åldersfördelning
50-59: 5
60-69: 12
70-79: 24
80-89: 72
90+: 58 

Tandläkar- och tandhygienistundersökningar

Antalet tandläkar- och tandhygienistundersökningar samt hälsokontroller utförda av tandsköterskor sjönk med cirka 99 procent (från 1834 i mitten av mars till 15 i början av april) då endast akuttandvård fick utföras då det var viktigt att säkerställa sjukvårdens behov av skyddsmateriel.

Resor i kollektivtrafiken

Resandet i den allmänna kollektivtrafiken minskade under 2020 totalt med 29 procent i den regionala busstrafiken och med 33 procent i tätortstrafiken (Karlstad, Kristinehamn, Arvika och Säffle tätorter).

Tågtrafiken uppvisade ett minskat resande med 46 procent jämfört med 2019.

Även servicetrafiken (sjuk- och färdtjänstresor) har haft en minskning i bokningar till Värmlandstrafiks bokningscentral med 31 procent och en minskning på 20 procent på utförda resor. För färdtjänsten i Karlstads kommun, som utförs av Samres, har bokningarna minskat med 39 procent.

Omställningscheckar

Utfallet för 2020 blev att vi delade ut 12,5 MSEK.

Vi hanterade 189 ärenden och 121 beviljades stöd.