En trygg och säker resa

Mattias Bergh är trafikdirektör och berättar om ett år som på flera sätt påverkat den värmländska kollektivtrafiken.  

– Att även under pandemin kunna erbjuda resenärer och ombordpersonal en trygg och säker resa har varit verksamhetens främsta fokus under året, berättar han. 

Många av åtgärderna har varit konkreta, till exempel stängda framdörrar i busstrafiken för att värna förarnas säkerhet, förstärkningstrafik för minskad trängsel och uppdaterade städrutiner. Andra åtgärder har handlat om att skapa beteendeförändringar, till exempel i form av informationskampanjer för att minska trängsel och därmed smittspridning.  

– Samtidigt som vi tappat många av våra resenärer, helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi ändå upprätthållit trafiken för att se till att de som verkligen behöver den kan resa så tryggt och säkert som möjligt. 

Nu börjar så sakteliga planeringen för tiden efter pandemin att inledas. 

– Pandemin har förändrat våra vanor i grunden, att människors arbets- och studiependling återgår till hur den såg ut innan våren 2020 är inte troligt. Kanske kommer vi i stället att se en ökad vilja att resa kollektivt på fritiden? Då ska vi planera för att kunna matcha de önskemålen. 

Tillbaka till Tiden med covid-19