"Vi hoppades på det bästa, men vi förberedde oss för det värsta"

– Först och främst vill jag säga TACK till alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården! Vi är i en situation som ingen av oss har varit med om tidigare och jag vet att alla har gjort och fortfarande gör sitt yttersta för att få vardagen att fungera.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör

Pandemin som drabbade världen tidigare i år påverkade även den värmländska vården. Som ny hälso- och sjukvårdsdirektör, och också sjukvårdsledare under pandemin, har Lena Gjevert hanterat många utmaningar. Och flera utmaningar återstår.

Så få som möjligt ska smittas

Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, är hälso- och sjukvårdens krisorganisation. I RSSL ingår personer som har mandat att fatta beslut och som representerar olika delar av verksamheten. När den första bussen med sportlovsresenärer från Italien kom till Karlstad i början av mars hade redan arbetet i RSSL startat. 
– Det fanns en stor osäkerhet kring viruset vid den tidpunkten och vi tvingades att fatta flera snabba beslut. Vår målsättning var att se till att så få värmlänningar som möjligt smittades av det nya coronaviruset. Vi hade, och har fortfarande, särskilt fokus på att säkerställa att smittan inte kom in på våra vårdcentraler och sjukhus.

Kunde hjälpa andra regioner

Värmland var en av de regioner som tidigt drabbades av pandemin. De första fallen upptäcktes redan i början av mars.
– Vi ställde snabbt om vården för att kunna ta hand om ett stort antal covidsjuka. Det innebar att vi under våren kunde hjälpa andra regioner som drabbades hårdare än oss med IVA-platser. Vi hoppades så klart på det bästa för Värmlands del, men vi förberedde oss samtidigt för det värsta.

Vi hanterar pandemin tillsammans

I september gick Region Värmland från ett sex månader långt stabsläge för att fortsättningsvis kunna verka i den ordinarie strukturen. Det är det längsta stabsläget i organisationens historia.
– Först och främst vill jag säga TACK till alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården! Vi är i en situation som ingen av oss har varit med om tidigare och jag vet att alla har gjort och fortfarande gör sitt yttersta för att få vardagen att fungera. Även om pandemin på olika sätt har varit påfrestande så har den också inneburit att vi har lärt oss en massa. Alla de här lärdomarna vill jag att vi tar med oss. Jag vill också poängtera att vi gör det här tillsammans – både chefer och medarbetare. Ingen ska känna att man kämpar ensam.

Tillbaka till Tiden med covid-19