Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet

När vi följer rekommendationerna bromsar vi spridningen av coronaviruset. Slutar i bry oss om hur vi beter oss kommer fler att bli sjuka. Det du gör spelar roll.

  • Håll avstånd och undvik trängsel.​
  • Tvätta händerna.​
  • Var hemma när du är sjuk.​
  • Ta ett självtest även om du bara känner dig lite sjuk.​

Om du blir sjuk, tveka inte att söka vård

Ring oss!

Nu kan du ringa regionens vårdcentraler hela dagen. Kvällar, nätter och helger ringer du till 1177. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Har du ett planerat vårdbesök?

Kom på din bokade tid – förutom om du har hosta, halsont, feber eller snuva. Då vill vi att du ringer först så att vi kan bedöma om du ska komma eller inte. På 1177.se hittar du kontaktuppgifter.

Är du orolig för att smittas i vården?

Vi gör allt för att ingen ska smittas av coronaviruset hos oss. Vi är noga med att tvätta och sprita händerna och använder skyddsutrustning när vi har kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.  

Din insats är viktig för att minska spridningen av coronaviruset

– Håll i och håll ut. Allt du gör för att skydda dig själv och minska smittspridningen hjälper mig. Tillsammans klarar vi av den här situationen, säger Mia Eriksson, specialistsjuksköterska på covid-iva på Centralsjukhuset i Karlstad.

Just nu har vi två intensivvårdsavdelningar öppna. Vi har en avdelning där vi enbart vårdar de som drabbats av covid-19. Flera av våra patienter är svårt kritiskt sjuka och behöver stanna hos oss en längre tid.
 Vi behöver hela tiden bära skyddsutrustning, vilket är väldigt krävande för oss. Det gör det svårt att kommunicera med patienterna, och förmedla den trygghet vi vill ge dem.

De flesta av våra patienter har en riskfaktor. Men patienterna har också olika åldrar och har olika bakgrund. Coronaviruset kan drabba vem som helst på ett allvarligt sätt. Därför är det så viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut. Mia uppmanar:

  • Att vi avstår från att träffa de människor vi inte måste träffa.
  • Att vi skyddar riskgrupper.
  • Att vi följer myndigheternas rekommendationer.

 

Hjälp kommunerna, länsstyrelsen och regionen att ta Värmland genom coronautbrottet