Vaccination mot covid-19

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccineringen är gratis och frivillig.

Inledningsvis erbjöds vaccination mot covid-19 på 12 större vaccinationsmottagningar i länet. Platserna valdes utifrån möjlighet att ha lokalerna nära så många som möjligt i länet samtidigt som regionen kunde distribuera vaccinet på ett effektivt och säkert sätt. Dessa vaccinationsmottagningar avslutas nu succesivt och de flesta i Värmland har nu vaccinerats mot covid-19.

Vaccination erbjuds

Det finns inget slutdatum för vaccinationen mot covid-19. Det finns god tillgång till vaccin och regionen arbetar tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen för att nå ut till fler med erbjudandet om vaccination. Det ska vara så enkelt som möjligt att vaccinera sig. På webbplatsen 1177.se hittar du faktagranskad information om vaccin och hur vaccineringen går till.

På gång

Barn 12–15 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19. Vaccinationen kommer att genomföras i samarbete med skolan för att ge både barn och vårdnadshavare så trygga och bra förutsättningar som möjligt. .

Vissa personer, bland annat personer över 80 år erbjuds också en tredje påfyllnadsdos. Läs mer om påfyllnadsdos på webbplatsen 1177.se.

Boka tid för vaccination

Du som är född år 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination, eller komma för drop-in vaccination när vi erbjuder det. Du hittar tider och platser för vaccination på webbplatsen 1177.se.

För att boka tid ringer du tidsbokningen på telefon 010-831 80 70 eller bokar genom att logga in via www.1177.se, sök upp Regional vaccinationsenhet.

Du kan inte boka tid via din vårdcentral och inte via sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon.

Olika insatser genomförs också i syfte att nå ännu högre vaccinationstäckning, bland annat efter dialog med kommunerna om vilka behov som vi tillsammans kan identifiera. Det kan handla om att öppna tillfälliga vaccinationsmottagningar där vi bedömer att närhet och enkelhet är särskilt viktig.

Resa till vaccinationen

Att resa till vaccinationsmottagningar i Värmland är avgiftsfritt. Det gäller till dess att Region Värmlands vaccinationsinsats är genomförd. Mer om hur du reser till vaccinationsmottagningen kan du läsa på webbplatsen 1177.se.