Är du sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård?

Personer med vissa allergier behöver förlängd och särskild övervakning i samband med sin vaccination. För detta krävs särskild kompetens bland personalen.

I samband med tidsbokning hänvisas personer med vissa allergier att ringa tidsbokningen. Efter bedömning av läkare kan de bokas in för vaccination med extra förlängd övervakning på en vaccinationsmottagning.

Under dessa dagar tas något färre patienter emot och det finns extra läkemedel och läkare på plats. Den som vaccineras får coskå stanna kvar för övervakning lite längre än vanligt, allt för en trygg vaccinering.

Under sommaren har vi behov av att förstärka bemanningen en dag i veckan och söker nu dig som är sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård för att bidra i arbetet. Det gäller onsdagar under sommarperioden, preliminärt vecka 26–32, på vaccinationsmottagningen Karlstad CCC.