Nya perspektiv

Kvinna tittar ut över skog

Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, ett samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland.

Tre barn hoppar från brygga

Barns hälsa och uppväxtvillkor

Vi skapar förutsättningar så att barnfamiljer i Värmland kan känna sig trygga och vid behov erbjudas ett anpassat stöd för familjen.

Barn och vuxen fiskar från brygga.

Psykisk hälsa

Vi arbetar för att minska den psykiska ohälsan och öka kunskaperna i samhället om psykisk ohälsa.

Ungdomar cyklar i park

Riskbruk och riskbeteende

Vi arbetar förebyggande för förbättrade levnadsvanor i befolkningen.

Äldre par promenerar på gräsmatta

Äldres hälsa

Vi skapar förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom och ett bättre liv för äldre i Värmland.