Familjehemsvård

Region Värmland har bildat ett länsnätverk för socialsekreterare inom familjehemsvården i Värmland. Målet är att höja kvaliten i familjehemsvården.

Syftet är också att samordna familjehemsutbildningen i länet samt att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och spridning av aktuella kunskapsmaterial.

Sveriges kommuner ska sedan 2013 tillhandahålla en grundutbildning för familjehem. Socialstyrelsen har utarbetat “Ett hem att växa i” och under våren 2015 ges utbildningen i Arvika och under hösten 2015 i Karlstad och i Sunne. Utbildningen samordnas av Region Värmland i samarbete med kommunerna.

Under 2015 kommer samordningen av länsnätverket och familjehemsutbildningen läggas ut på Värmlands kommuner. En regional struktur för detta utarbetas av Region Värmland.

Region Värmland tar även fram ett förslag kring ytterligare samarbete i Värmland gällande familjehemsvården.