Kompetens och stabilitet

En nationell satsning pågår för att stärka kompetensutvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Sedan hösten 2013 har Region Värmland i samarbete med Uppdrags AB och Karlstad universitet tagit fram en kurs på avancerad nivå: Analys i barnutredning. Kursen har genomförts i två omgångar.

Ytterligare en kurs tas fram under våren 2015. Den riktar sig till socialsekreterare inom familjehemsvård och beräknas starta under hösten 2015.
Region Värmland och enheten Socialt arbete vid Karlstads universitet diskuterar också möjligheterna till fler samarbeten.

Under 2015 arbetar Region Värmland även med att ta fram struktur för hur ny forskning och nya metoder inom sociala barn och ungdomsvården kan implementeras och kopplas till pågående ärenden i länets kommuner.