Arbetsgrupp för barns hälsa och uppväxtvillkor

Arbetsgruppen för utmaningen Banrs hälsa och uppväxtvillkor ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Region Värmland.

Arbetsgruppen

Elisabeth Björklund, ordförande
Barnomsorgschef
Arvika Kommun, 

elisabet.bjorklund@arvika.se

Kerstin Karlsson, ordförande
Tf enhetschef, Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård
Region Värmland, 

Kerstin.Karlsson@regionvarmland.se

Teresa Dahlström
IFO-Chef
Kils kommun

Ulla Eklund
Avdelningschef, Familjeavdelningen 
Arbetsmarknads och socialförvaltningen
Karlstads kommun

Lisbet Engh
Länssamordnare för elevhälsans medicinska insatser

Kristina Norman
Samordnande skolsköterska
Karlstads kommun

Maria Svensson
Verksamhetschef, Barn och ungdomspsykiatrin
Region Värmland

Anna Sandberg
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Christina Gillå
Verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten
Allmänmedicin
Region Värmland