Till startsidan
Till startsidan

Informationsmaterial och länkar

Här finns filmer och länkar för dig som vill ha mer information om psykisk hälsa och regional koordinering psykisk hälsa.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som inbegriper psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet psykisk hälsa används när diskussioner förs kring området på en övergripande nivå som omfattar hela samhället.

Mer om psykisk hälsa

Material från Konferens om psykisk hälsa i Värmland, februari 2022

Här finns materialet.

Filmer från fokusveckan om psykiska hälsa, hösten 2021

Plan för god psykisk hälsa i Värmland


Aktuellt nationellt perspektiv


Systematisk brukarmedverkan


Ungdomsmottagningar


Livsviktiga snack


Våld i nära relation och psykisk ohälsa bland äldre

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats