Forskningsprojekt

Här presenteras forskare och forskningsprojekt inom Hälso- och sjukvård och Tandvård i Region Värmland.

Forskning är en viktig del av Region Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland. Här presenterar vi forskningsprojekt som bedrivs av disputerade. Våra doktorander och deras forskningsprojekt beskrivs här.

Pågående forskning av disputerade

Kjerstin Almqvist - Psykiatri

 • Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld mot förälder.
 • Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar.
 • Att inom barnhälsovården i Region Värmland och Örebro läns landsting, fråga om våld i nära relationer.

Läs mer om Kjerstins Almqvists forskning.

Mats Arne - Primärvård

 • Spirometri i primärvården (Region Värmland) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.

Läs mer om Mats Arnes forskning.

Louise Emilsson - Allmänmedicin

Läs mer om Louise Emilssons forskning.

Maria Hallerbäck - Barn- och ungdomspsykiatrin

 • Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd.
 • Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien.

Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.

Karl-Johan Hellgren  - Ögonmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad

 • Synfunktion med perimetri vid diabetes.

Jakob Heydorn Lagerlöf

Läs mer om Jakob Heydorn Lagerlöf forskning. 

Ragnar Henningsson - AnOpIva

Läs mer om Ragnar Henningssons forskning.

Lars Lundman - Öron- näs- och halskliniken

 • Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi.

Birgitta Sigvant - Kirurgkliniken, Karlstad

 • Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up

Kersti Theander - Primärvård

 • Gruppintervention inom primärvården för att förbättra symtom och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt.

 

Pågående forskning med regionens forskningsanslag med handledning


Annika Lind 
AVC Gripen Karlstad

 • Inhalationsteknik och personlighet hos patienter med KOL.


Andreas Nelson 
Psykologenheten, Karlstad

 • Språkförsening och kognitiva funktioner inom ramen för SELMA-studien.

Birgitta Sigvant Läkarenheten Kirurgisk kliniken, Karlstad

 • Use of vascular access for haemodialys in Sweden - a register based study with special focus on differences between sex and regions. 

Jakob Skov Endokrin- och diabetescentrum

 • Epidemiological studies on comorbidy and heratibility in Addison´s disease.


Mauritz Waldén
 Läkarenheten Kirurgisk kliniken, Karlstad

 • Validering av vanlig MR för diagnostik av regionala lymfkörtelmetastaser vid prostatacancer.


Gunilla Welander 
Njurmedicin, Karlstad

 • Use of vascular access for haemodialys in Sweden: a register based study with special focus.

 

Projekt med anslag från regionala forskningsrådet

Maria Klässbo Centrum för klinisk forskning

 • Motivationsprocesser för sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet hos personer med höft- och/eller knäartros. Delstudie Säffle osteoarthritis health.

Nikita Makhnov Läkarenheten

 • Kirurgi Screening för primär aldosteronism i en hypertonipopulation.