Forskningsprojekt

Här presenteras forskare och forskningsprojekt inom Region Värmland.

Forskning är en viktig del av Region Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland. Här presenterar vi forskningsprojekt som bedrivs av disputerade coh projekt med Fou-anslag och med anslag från regionala forskningsrådet. Våra doktorander och deras forskningsprojekt beskrivs här.

 

Pågående forskning av disputerade

Kjerstin Almqvist - Psykiatri

 • Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld mot förälder.
 • Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar.
 • Att inom barnhälsovården i Region Värmland och Örebro läns landsting, fråga om våld i nära relationer.

Läs mer om Kjerstins Almqvists forskning.

Mats Arne - Primärvård

 • Spirometri i primärvården (Region Värmland) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.

Läs mer om Mats Arnes forskning.

Louise Emilsson - Allmänmedicin

Läs mer om Louise Emilssons forskning.

Maria Hallerbäck - Barn- och ungdomspsykiatrin

 • Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd.
 • Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien.

Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.

Karl-Johan Hellgren  - Ögonmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad

 • Synfunktion med perimetri vid diabetes.

Jakob Heydorn Lagerlöf

Läs mer om Jakob Heydorn Lagerlöf forskning. 

Ragnar Henningsson - AnOpIva

Läs mer om Ragnar Henningssons forskning.

Lars Lundman - Öron- näs- och halskliniken

 • Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi.

Birgitta Sigvant - Kirurgkliniken, Karlstad

 • Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up

Kersti Theander - Primärvård

 • Gruppintervention inom primärvården för att förbättra symtom och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt.

 

Pågående forskning med landstingets forskningsanslag med handledning


Annika Lind 
AVC Gripen Karlstad

 • Inhalationsteknik och personlighet hos patienter med KOL.


Andreas Nelson 
Psykologenheten, Karlstad

 • Språkförsening och kognitiva funktioner inom ramen för SELMA-studien.

Birgitta Sigvant Läkarenheten Kirurgisk kliniken, Karlstad

 • Use of vascular access for haemodialys in Sweden - a register based study with special focus on differences between sex and regions. 

Jakob Skov Endokrin- och diabetescentrum

 • Epidemiological studies on comorbidy and heratibility in Addison´s disease.


Mauritz Waldén
 Läkarenheten Kirurgisk kliniken, Karlstad

 • Validering av vanlig MR för diagnostik av regionala lymfkörtelmetastaser vid prostatacancer.


Gunilla Welander 
Njurmedicin, Karlstad

 • Use of vascular access for haemodialys in Sweden: a register based study with special focus.

 

Projekt med anslag från regionala forskningsrådet

Maria Klässbo Centrum för klinisk forskning

 • Motivationsprocesser för sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet hos personer med höft- och/eller knäartros. Delstudie Säffle osteoarthritis health.

Nikita Makhnov Läkarenheten

 • Kirurgi Screening för primär aldosteronism i en hypertonipopulation.