Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning. Tankesmedjan arrangeras två gånger om året.

Under dagen presenteras pågående och planerade forskningsprojekt, preliminära eller färdiga resultat och idéer inom Region Värmland i seminarieform. Vid varje seminarium finns en forskningsledare som leder diskussionen. 

Nästa tillfälle är den 16 oktober kl 13-16.00 i Morbrors Ådra, CSK. 

Program för Tankesmedja forskning den 16 oktober 2019.