Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning.

Tankesmedjan 21 oktober 2021

Tankesmedjan är en mötesplats för forskningsintresserade som gärna ser att frågeställningen har tydlig relevans för hälso- och sjukvård. Eftermiddagen syftar även till att skapa samverkansmöjligheter mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Tema: Digitalisering inom hälso-och sjukvård - möjligheter och utmaningar

Program

 • Inledning, Patrik Larsson, dekan Karlstads universitet
 • Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU), en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och tandvård, idag och framöver
  Maria EH Larsson, forsknings- och utbildningschef Region Värmland
 • DigitalWell Arena, en innovationsmiljö för utveckling av digitaliserade och jämlika välfärdslösningar
  Erik Wästlund, docent i psykologi Karlstads universitet

Paus - Breakout rooms

 • DIGI-EL (DIGItal Early Labour): En digital applikation för hantering i tidigt värkarbete - lärdomar från samarbete över gränserna
  Karin Ängeby, forskningsbarnmorska och klinisk lektor, Region Värmland
  Anna Nordin, lektor vid Omvårdnad, Karlstads universitet

Paus - Breakout rooms

 • Lagarna om etikprövning och oredlighet vid forskning, personuppgiftsbehandling, ansvar och sekretessfrågor
  Isabell Edgren, regionsjurist, Region Värmland
 • Summering och avslut
  Maria Larsson, forsknings- och utbildningschef Region Värmland

Datum: Torsdag 21 oktober 2021
Tid: klockan 13.15 – 16.15
Plats: Digitalt, länk erhålls efter anmälan.
Anmälan: gio@kau.se senast 19 oktober.

Kontakt för frågor angående Tankesmedjan

Pia Hird Lundberg, Centrum för klinisk forskning och utbildning, Region Värmland.