Forum Värmland 2021

Forum Värmland är en 2021 forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Forum Värmland 2021

Forum Värmland kommer genomföras som en digital konferens tisdag 16 februari. Ämnen på programmet är implementeringsforskning gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete, evidensbaserade metoder inom cancerrehabilitering, psykisk ohälsa vid hjärt-kärlsjukdom och depressionsbehandling av unga. Dessutom så kommer en digital postervisning att genomföras.

Information om konferensen i pdf-format.

Detaljerat program och anmälningslänk kommer inom kort.

Forum Värmland 2020

Forum Värmland 2020 handlade om stärkande rörelser för rörelseorganen; effektiva organisationsmodeller för personer med höftfrakturer och artros, motivationsprocesser, hälsovinster av vardagsmotion.