Kursutbud

CKF anordnar kurser för forskningsintresserade medarbetare och chefer.

Att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård 

Syftet med kursen är att underlätta för chefer inom hälso-och sjukvården att kunna reflektera, efterfråga, följa upp och skapa en god attityd och kultur för forskning och kunskapsbaserad utveckling. 

Program och anmälan finns i regionens interna utbildningsplattform (länk till regionens intranät).

Evidensbaserad praktik - EBP

Kursen ger kompetens gällande systematiska, vetenskapliga och kliniska belägg i beslut rörande vården av den enskilda patienten. Du får lära dig söka i databaser, kritiskt granska resultat och implementera den nya kunskapen genom att skriva en egen critically appraised topic (CAT).

Program och anmälan finns i regionens interna kompetensverktyg.

Kliniska prövningar - GCP, Good Clinical Practic

Två dagars utbildning för prövningsteamet, prövare, forskningssköterskor samt andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar. Kursarrangör är Avdelningen för kliniska prövningar, Region Örebro län i samarbete med Centrum för klinisk forskning, Region Värmland. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar. Kursen täcker det utbildningskrav inom GCP, Good Clinical Practice, som ställs på prövare och forskningssköterskor. 

Grundkurs i GCP 25-26 mars 2020
Mer information och anmälningsformulär till grundkurs i GCP finns här.

Repitionskurs i GCP 31 mars 2020
Mer information och anmälningsformulär till repetitionskurs i GCP finns här.

Medicinsk vetenskap för ST-läkare

Både den nya och gamla ST-utbildningen innehåller krav på kompetens inom Medicinsk vetenskap. Målet med kursen är att ge tillräckliga kunskaper av vetenskapligt arbete i enlighet med Socialstyrelsens målbeskrivning. Kursen täcker delmål 19 (21) för SOSFS 2008:17 samt delmål a5 för SOSFS 2015:8. 

Kursen ges under en vecka och innehåller alla de moment du behöver får att påbörja ert vetenskapliga arbete så som statistik, litteratursökning och databaser, etik och presentationsteknik.

Post-doc lunch

Ett lärorikt och nätverksskapande lunchmöte för disputerade där du kan dela dina forskningserfarenheter med andra och lyssna på kortare föredrag.

Forskarluncher för disputerade, hösten 2020:

  • 7 september – Handledning av doktorander
  • 5 oktober – Planera och sköta ekonomi
  • 2 november – Påverkansarbete för forskning i RV

Forskarluncher för doktorander och disputerade, hösten 2020:

  • 9 september – Sociala skillnader i hälsa (Anu Molarius)
  • 7 oktober – Kommunikation (Alexandra Ullsten)
  • 4 november – Diabetesretinopati (Karl-Johan Hellgren)

Anmälan om deltagande görs till: pia.h.lundberg@regionvarmland.se

Skapa en poster

Kursen riktar sig till dig som arbetar med förbättringsarbeten eller forskningsprojekt som du vill visa upp. Här ges handfasta tips för hur du skapar en bra poster. Minikurs i 90 minuter. Kursen hålls när vi får in önskemål. Om du vill prova att göra en egen poster har vi tips och mallar du kan använda.