Kursutbud

CKF anordnar kurser för forskningsintresserade medarbetare och chefer.

Att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård 

Syftet med kursen är att underlätta för chefer inom hälso-och sjukvården att kunna reflektera, efterfråga, följa upp och skapa en god attityd och kultur för forskning och kunskapsbaserad utveckling. 

Evidensbaserad praktik - EBP

Kursen ger kompetens gällande systematiska, vetenskapliga och kliniska belägg i beslut rörande vården av den enskilda patienten. Du får lära dig söka i databaser, kritiskt granska resultat och implementera den nya kunskapen genom att skriva en egen critically appraised topic (CAT).

Program och anmälan.

Forsknings- och utvecklingsarbete - introduktion

Denna grundläggande kurs i FoU-arbete ges under fem dagar varje år i februari. Du som har en projektidé får råd och stöd för hur du genomför ditt forsknings- eller utvecklingsarbete. Under kursen får lära dig mer om ur du ansöker om forskningsfinansiering, samlar in data, läser och sammanställer statistik, skriver artiklar med mera.

Nästa kurstillfälle är den 18- 22 februari 2019. 

Forskarutbildning (PhD courses)

Kurser för forskarutbildning i samarbete med Karlstads universitet.

Kliniska prövningar - GCP, Good Clinical Practic

Två dagars utbildning för prövningsteamet, prövare, forskningssköterskor samt andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar. Kursarrangör är Avdelningen för kliniska prövningar, Region Örebro län i samarbete med Centrum för klinisk forskning, Region Värmland. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar. Kursen täcker det utbildningskrav inom GCP, Good Clinical Practice, som ställs på prövare och forskningssköterskor. 

Medicinsk vetenskap för ST-läkare

Både den nya och gamla ST-utbildningen innehåller krav på kompetens inom Medicinsk vetenskap. Nu ger Region Värmland en ny kurs som ersätter den tidigare kursen "Strimman".  Målet med kursen är att ge tillräckliga kunskaper av vetenskapligt arbete i enlighet med Socialstyrelsens målbeskrivning. Kursen täcker delmål 19 (21) för SOSFS 2008:17 samt delmål a5 för SOSFS 2015:8. 

Kursen ges under en vecka och innehåller alla de moment du behöver får att påbörja ert vetenskapliga arbete så som statistik, litteratursökning och databaser, etik och presentationsteknik.

Post-doc lunch

Ett lärorikt och nätverksskapande lunchmöte för disputerade där du kan dela dina forskningserfarenheter med andra och lyssna på kortare föredrag. 

Skapa en poster

Kursen riktar sig till dig som arbetar med förbättringsarbeten eller forskningsprojekt som du vill visa upp. Här ges handfasta tips för hur du skapar en bra poster. Minikurs i 90 minuter. Kursen hålls när vi får in önskemål. Om du vill prova att göra en egen poster har vi tips och mallar du kan använda.

Statistikprogrammet SPSS

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) är ett datorprogram för statistisk analys som lämpar sig väl för analys av kvantitativa data i forskningsprojekt.

Stora dokument i word

Denna kurs är för dig som arbetar med rapporter eller andra stora dokument i Word. Kursen är en heldag i samarbete med Enterprise IT där du får lära dig att

  • skapa och hantera formatmallar
  • innehållsförteckning
  • sakregister
  • avsnitt och brytningar
  • granskarverktyg med mera.

För att kursen ska kunna anordnas behövs en grupp som består av minst tre deltagare. Anmäl ditt intresse så ordnar vi en kurs så snart vi har minst tre personer. Kursen kostar 7 000 kronor och delas då på antalet deltagare. Det tllkommer 300 kronor/person för kursdokumentation.