Nyheter Forskning

Nytt kurstillfälle för chefer i att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård

Nu erbjuder Region Värmland och Centrum för klinisk forskning ett nytt kurstillfälle för chefer som vill lära sig mer om att leda kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Forum Värmland 2020

Dags att boka in den 14 februari 2020 i kalendrarna.

Institutionsdagar från Örebro Universitet

Institutionen för Medicinska vetenskaper (MV) vid Örebro Universitet valde Karlstad för sina institutionsdagar våren 2019

Forskningsanslag för 2020

Nu är det dags att ansöka om forskningsanslag för 2020. Anslaget kan sökas av anställda inom Region Värmland samt privatanställda som har vårdavtal med Region Värmland.

Forskning om våldsutsatta barn

– Jag jobbar främst med forskning om barn som utsatts för eller bevittnat våld, men också med att sprida kunskapen om hur dessa barn ska bemötas och behandlas.

Stipendium ur Drottningens hand

Maria Marinopoulou har fått motta stipendium från Drottning Silvia för sin forskning om hormonstörande ämnens betydelse för barns kognitiva utveckling.

Utbildning i GCP och kliniska prövningar 6–7 mars

Nu är det dags för nästa utbildning i GCP och kliniska prövningar i Örebro.

Välkommen till spikningsceremoni och disputation för Karin Ängeby

Karin Ängeby är barnmorska vid Kvinnokliniken, Central- sjukhuset Karlstad och doktorand vid Karlstads universitet. Hon har forskat på förlängd latensfas, kvinnors upplevelse, önskemål samt prevalens och förlossningsutfall.

Ny forskningsstudie mot oro och ältande

I en gemensam studie ska nu Landstinget i Värmland och Karlstads universitet undersöka om kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper mot oro och ältande.

Doktorand Staffan Tevell presenterar sin forskning i Köpenhamn

Staffan Tevell, överläkare vid infektionskliniken på CSK och doktorand vid Örebro universitet forskar om ledprotesinfektioner orsakade av koagulasnegativa stafylokocker. I helgen presenterade han sin forskning på en internationell konferens i Köpenhamn.

Tillbaka till Forskning