Nyheter Forskning

Alexandra Ullstens doktorsavhandling är spikad

Den 2 december spikade Alexandra Ullsten sin doktorsavhandling på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Per Fischer har spikat sin doktorsavhandling

Den 29 november spikade Per Fischer sin doktorsavhandling "Hemi and total wrist arthroplasty" på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Nya medarbetare

Läs om två nya medarbetare på Centrum för klinisk forskning och utbildning.

Spikning av avhandling

Fredagen den 25 oktober spikades Staffan Tevells avhandling ”Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different” på sjukhusbiblioteket.

Samverkan om klinisk forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland

Ett nytt samverkansavtal gällande klinisk forskning har upprättats mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Nytt kurstillfälle för chefer i att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård

Nu erbjuder Region Värmland och Centrum för klinisk forskning ett nytt kurstillfälle för chefer som vill lära sig mer om att leda kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Forum Värmland 2020

Dags att boka in den 14 februari 2020 i kalendrarna.

Institutionsdagar från Örebro Universitet

Institutionen för Medicinska vetenskaper (MV) vid Örebro Universitet valde Karlstad för sina institutionsdagar våren 2019

Forskningsanslag för 2020

Nu är det dags att ansöka om forskningsanslag för 2020. Anslaget kan sökas av anställda inom Region Värmland samt privatanställda som har vårdavtal med Region Värmland.

Forskning om våldsutsatta barn

– Jag jobbar främst med forskning om barn som utsatts för eller bevittnat våld, men också med att sprida kunskapen om hur dessa barn ska bemötas och behandlas.

Tillbaka till Forskning