Nyheter Forskning

Webbinarium: Anslag för preventionsforskning med fokus på cancer

Inbjudan till webbinarium om finansieringsmöjligheter för preventionsprojekt med Cancerfonden, Forte och Vinnova den 12 april.

Nu startar forskningsprojektet "Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin"

Forskare från Region Värmland, Karlstads universitet och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors utmaningar under pandemin.

Johanna Rehnberg har fått artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology

Johanna Rehnbergs forskning visar att patienter med IgA nefropati har högre risk att få inflammatorisk tarmsjukdom. Nu har hon fått en artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology.

71 kliniska studier genomförda i Region Värmland under 2019

Under år 2019 genomfördes 71 kliniska studier i Region Värmland.

Anmälan till Forum Värmland 2021 är öppnad

Forum Värmland är en årlig forskningskonferens som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. Programmet för 2021 är nu klart och anmälan är öppen.

Tankesmedja 15 oktober

Välkommen till nästa tankesmedja med temat klinisk forskning i samverkan den 15 oktober 2020.

Utlysning av forskningsanslag inom området ”Förbättrad livskvalitet för äldre”

Familjen Kamprads stiftelse utlyser forskningsanslag inom området ”Förbättrad livskvalitet för äldre”.

Artikel publicerad i Gastroenterology

Genom en unik databas har Louise Emilsson studerat risken för tarmcancer hos individer med celiaki. Hon har nu fått en artikel publicerad i Gastroenterology.

En miljon extra till forskning relaterat till covid-19 i Region Värmland

Centrum för klinisk forskning utlyser forskningsmedel löpande under 2020 till covid-19 forskning. Nu finns en miljon kronor extra till forskning relaterad till covid-19 att ansöka om.

Landsförfrågan är en ny koordinerad tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige tjänsten Landsförfrågan.

Tillbaka till Klinisk forskning