Institutionsdagar från Örebro Universitet

Institutionen för Medicinska vetenskaper (MV) vid Örebro Universitet valde Karlstad för sina institutionsdagar våren 2019

Forskningsmingel

Värmlänningar under forskningsminglet:  Anne Maria Edvardsson, studierektor läkarprogrammet, Birgitta Sigvant, Klinisk lektor.

Nyligen hölls två institutionsdagar med Institutionen för Medicinska vetenskaper (MV) vid Örebro Universitet i Karlstad. Kersti Theander är Fou-chef på Region Värmland:
– Det är första gången som Örebro Universitet har valt att inte ha institutionsdagar på hemmaplan och fantastiskt kul att de då valde Karlstad. Vi har bland annat haft diskussioner om fördjupad och ökad samverkan avseende utbildnings- och forskningsfrågor, säger Kersti Theander.

Det var Prefekt Magnus Johansson som tog initiativet och i samverkan med Kersti Theander skapades ett program där Region Värmland fick presentera verksamhetsförlagda utbildningsinsatser med Akademiska vårdcentraler och om pågående forskning.
– Vi pratade också om hur en Klinisk lektor arbetar i Värmland och hur studenters psykiska kan hälsa uppmärksammas. Allt för att fortsätta ge en läkarutbildning med spets! Inte att förglömma så har vi träffats under trevliga former, och det var mycket inspirerande, avslutar Kersti Theander.