71 kliniska studier genomförda i Region Värmland under 2019

Under år 2019 genomfördes 71 kliniska studier i Region Värmland.

Här finns en rapport över de kliniska studier som genomfördes inom Region Värmland och hela Uppsala-Örebro sjukvårdsregion under 2019: Kliniska studier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019. Ett villkor för att komma med i rapporten är att studien finns registrerad i respektive regions Projektdatabas.

Rapporten finns även som tryckt upplaga, kontakta Ingela Marklund för att få tillgång till den.