Högt betyg till sjuksköterskestudenternas VFU i Värmland

Högt betyg till sjuksköterskestudenternas VFU i Värmland

Karlstads universitet hamnar på tredje plats i landet när sjuksköterskestudenterna själva betygssätter sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

I många delar av landet har studenter under pandemin råkat ut för bristande handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Pandemin går som en röd tråd genom årets VFU-rapport av Vårdförbundet Student, som baseras på en enkätundersökning bland drygt 1200 studenter. För sex av tio studenter i den nya VFU-rapporten har pandemin påverkat utbildningen och flera vittnar om stressen kring att själv bli sjuk och inte få tillgodoräkna sig praktiken. När det gäller vilket lärosäte som genomgående hade de mest uppskattade VFU-placeringarna rankade studenterna Jönköping University högst i år, strax före Högskolan Kristianstad och Karlstads universitet kom på en tredjeplats.
– Vi har haft ett tätt samarbete med Karlstads universitet under covid-19-pandemin och det har varit mycket konstruktivt och "lätt", säger Angelica Fredholm, forskare i medicinsk pedagogik och pedagogisk utvecklare på Region Värmland. Samarbetet har präglats av en vilja att lösa problem på snabbast och enklast möjliga sätt. Under vissa perioder har vi stått i daglig kontakt och på så vis varit uppdaterade tillsammans. Hela tiden med studenternas bästa för ögonen.

Nya arbetssätt

Det nya arbetssättet med digital kommunikation, möten och undervisning har varit ett bra komplement, som även kan tas med till framtiden.
– Under pandemin har vi kommit ett stycke längre när det gäller att överbrygga avståndet mellan utbildning på campus och utbildning i klinik – eller mellan lärosäte och region om man så vill, säger Angelica Fredholm. Ett steg närmre mot målet att se att det är EN utbildning som bedrivs på två arenor!

Gott samarbete mellan universitetet och vården

– Vi har sedan många år en bra och inarbetad handlednings- och pedagogiskmodell, Peer Learning, på sjuksköterskeprogrammet på Karlstads universitet, säger Anna Willman, universitetslektor i omvårdnad, Karlstads universitet. Den här handledingmodellen har gjort att vi har en god kommunikation inom universitetet, men också med Region Värmland och kommunerna i länet. Dessutom har vi förhållandevis mycket VFU och det är en viktig del i utbildningen, där studenterna får möjlighet att koppla ihop sina teoretiska och praktiska färdigheter och förmågor.

– Det inarbetade arbetssättet har lett till att när pandemin bröt ut så kunde vi tillsammans med studenter, Region Värmland och kommunerna snabbt mobilisera oss och samarbeta effektivt, säger Anna Willman.