Linus Lilja har spikat sin avhandling

Linus Lilja har spikat sin avhandling

Den 17 maj 2021 var det dags för Linus Lilja att spika sin avhandling "Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest - clinical and neurophysiological aspects".

Linus Lilja är ST-läkare inom anestesi och intensivvård. Det var en lite annorlunda inramning när han traditionsenligt spikade sin avhandling "Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest - clinical and neurophysiological aspects" på björken utanför sjukhusbiblioteket. På grund av pandemin så blev det i närvaro av forskningschefen Maria Larsson, bibliotekets personal och en fotograf istället för kollegor och vänner.
– Redan när jag utbildade mig till läkare så visste jag att jag ville arbeta inom anestesi och intensivvård och började redan då forska inom ämnet. Forskningen kring hjärtstopp har väldigt många olika fokusområden och samarbetet mellan olika specialiteter är viktigt. De etiska diskussionerna är också alltid närvarande, vilket är utmanande och bra på flera plan, säger Linus Lilja.

Om avhandlingen

Avhandlingen handlar om prognosbedömning efter hjärtstopp i huvudsak men också olika måltemperaturer i rutinverksamhet (delarbete 1). Den består av mindre studier som tar avsteg i den kliniska vardagen och de problem som man stöter på där. Resultat från en tidigare studie där specifika EEG mönsterkategorier kan förutsäga neurologiskt utfall kunde bekräftas i en av Linus studier (delarbete 2).
– Det är kliniska neurofysiologer som gör tolkningen av EEG och i vår studie såg vi att de hade låg samstämmighet för själva EEG-klassificeringen, även om mönstrens prognostiska träffsäkerhet var ok. Det visar på att det krävs specifik utbildning också i klassificeringen, inte bara gedigen EEG-läsningsvana, säger Linus Lilja.

Även IVA-läkare undersöks i avhandlingens delarbete 3. Självklart är det viktigt att den kliniska neurofysiologen gör en noggrann tolkning av EEG kurvan, men det är sedan IVA-läkaren som behöver "tolka" neurofysiologens tolkning genom EEG-utlåtandet. Något som inte visade sig vara helt lätt.
– Våra resultat visar på att det finns ett värde i att tydligt bekräfta eller dementera förekomst av vissa mönster, men också att terminologin i EEG-utlåtandet kan vara förvirrande för IVA-läkaren. Termer som "malignt" kan ge läsaren uppfattningen att prognosen är dålig, även om den inte säkert är det.
Forskningsgruppen på Sahlgrenska kommer vidare undersöka prognosmetoder, något som beskrivs i det studieprotokoll som är delarbete 4.
– Lokalt på Sahlgrenska har vår forskning redan haft genomslag och bidragit till förändrade rutiner och bättre samarbete mellan intensivvården och klinisk neurofysiologi. Men jag tror att studierna också har ett internationellt värde och hoppas att se dem representerade i kommande internationella riktlinjer, säger Linus.

Du kan läsa hela avhandlingen här.