Louise Emilsson medförfattare till artikel i BMJ

Louise Emilsson, Specialist i Allmänmedicin i Region Värmland, är en av författarna till en studie som nyligen publicerats i BMJ.

Studien undersöker om det finns ett möjligt samband mellan tarmpolyper hos nära släktingar och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer och är den hittills största registerstudien som gjorts.

Lokal tjock- och ändtarmscancer föregås av polyper i tjocktarmens slemhinna och går att behandla med god prognos. För patienter som upptäcks sent med metastaser är prognosen dock betydligt sämre.
– I studien undersöker vi sambandet mellan tjock- och ändtarmscancer och förekomsten av tarmpolyper hos förstagradssläktingar, det vill säga föräldrar och syskon. Vår studie visar att tarmpolyper hos förstagradssläktingar är kopplat till cirka 40 procent ökad risk för tjock- och ändtarmscancer. Det är viktig kunskap bland annat för att identifiera vilka individer som ska erbjudas tidig screening i form av koloskopi, säger Louise Emilsson.

Läs hela artikeln här: Risk of colorectal cancer in first degree relatives of patients with colorectal polyps: nationwide case-control study in Sweden