God forskningsetik och etikprövning

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. En etikprövning kostar 5 000 – 16 000 kronor och det kan du få finansierat av Centrum för klinisk forskning.  Forskningshuvudman för Region Värmland är forskningschef Kersti Theander. Du kan söka stimulansbidrag för att utarbeta en etikansökan. 

  1. Gå först in på Etikprövningsnämndens (EPN) webbsida: www.epn.se och fyll i ansökan noggrant utifrån anvisningar och hjälptexter. För vägledning till forskningspersoninformation använd stödmall och se snabblänkar i högerspalten på www.epn.se/start/.Under hantering av data och sekretess, ange att "Region Värmland är ansvarigt för personuppgifterna och har ett personuppgiftsombud: Arkivarie Henrik Landtmanson, Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 652 30 Karlstad. Han nås på: henrik.landtmanson@regionvarmland.se och tfn 054-61 41 99.
  2. Fyll i ansökan om medel etikprövning på www.fou.nu/is/liv
  3. När du ska ansöka om medel för att betala din etikprövning mailar du EPN ansökan och samtliga bilagor i PDF format till pia.h.lundberg@liv.se som tar det till CKFs ledningsgrupp för beslut.