Ny på akuten

Grundläggande information och introduktion för dig som ska tjänstgöra på någon av Region Värmlands akutmottagningar.

Vi vill att du som kommer för att arbeta, auskultera eller utbilda dig hos oss på akuten ska känna dig välkommen och hoppas att du ska trivas. Vi vill hjälpa dig att bli självständig så fort som möjligt och har därför här sammanställt en del introducerande information som hjälper dig igång redan innan du är plats hos oss.

 

Hur kan du förbereda dig?

All personal som kommer till akutmottagningen får en gemensam basal introduktion. Syftet med denna gemensamma grund är att du ska känna dig trygg i din roll som ny på akuten och ha grundläggande färdigheter som underlättar din väg mot självständighet. Det är viktigt att du frågar när du har funderingar och att du hör av dig till din handledare om du behöver ändra något i din introduktion.

Akutmottagningarna i Värmland jobbar efter gemensamma principer för akutsjukvård med

 • triagering enligt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System),
 • kommunikation enligt SBAR
 • och patientomhändertagande enligt ABCDE-principer (ex. vis ATLS, AMLS, pro Act).

Några jourlinjer är länsövergripande medan andra organiseras lokalt. Ingen akutmottagning har akutläkare men gemensamt tillhandahåller vi samma kompetens och strävar efter ett samarbete över klinikgränserna som ger patienten det bästa omhändertagandet.

 

Vill vi att du förbereder dig innan du kommer

Här finns länkar till några grundläggande e-utbildningar i basala färdigheter i akutmedicin som vi önskar att du går igenom innan du kommer till akuten för att arbeta.

 

När du är på plats på akuten

Introduktionsprogrammet börjar alltid med rundvandring i lokalen med fokus på brandskydd, sökare och larmsystem samt materialöversikten - var hittar jag plåster? I vilket rum finns defibrillator? etc.

Efter detta följer en introduktion baserad på profession och som ser något olika ut beroende på om du är sjuksköterska, undersköterska, läkare eller värdinna.

 

Så här hittar du

Arvika sjukhus huvudingång.
Huvudingång till Sjukhuset i Arvika.

 

Centralsjukhuset Karlstads entré.
Huvudingång till Centralsjukhuset i Karlstad.

Följ med på rundvandring på akuten i Karlstad.

 

  

SJukhuset Torsbys entré.
Sjukhuset i Torsbys entré.

Läs mer om sjukhuset i Torsby.   

Medicinska riktlinjer

Medicinska riktlinjer som vårdprogram och vårdrutiner finner du på landstingets intranät. Eftersom logistiken för hantering av olika bekymmer beror på samarbetsavtal, struktur på kliniken och lokala traditioner kan du i dokumentsystemet Vida söka efter rutiner med specialitet akutsjukvård.

Under första veckan på akuten är det bra om du sitter ner med en kollega och kollar av att du förstått hur de mest akuta tillstånd som rör din sektion ska handläggas hos oss, exempelvis:

 • Rädda hjärnan
 • STEMI och PCI
 • Sepsis och sepsischecklistan
 • Akut koronart syndrom
 • Ambulans EKG (CSK)
 • Trauma
 • Skallskador
 • Höftspår
 • Konsultation inom akuten och externt
 • Vårdintygsrutiner
 • Katastrof och driftsstörningar (regionalt och lokalt)

 

In-och utflöde från akuten

Ett gott samarbetet med andra verksamheter som tar hand om din patient är essentiellt. Rapportera enligt SBAR och gör det så enkelt som möjligt att göra rätt.

 

Om du har frågor eller funderingar

Vi arbetar ständigt för att förbättra dina förutsättningar för att göra det bästa för dina patienter. Du är välkommen med idéer, förslag och återkoppling i detta arbete. Välkommen till akuten!