Våra arbetsplatser

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Här kan du läsa om hur det är att jobba inom våra olika verksamheter inom Region Värmland.

Sjukhus

Centralsjukhuset i Karlstad 

Sjukhuset Arvika

Sjukhuset Torsby

Område öppenvård

Barn, unga och familjehälsa

Habilitering och hjälpmedel

Hälsa och rehabilitering

Psykiatri 

Barn- och ungdomspsykiatrisk vård (BUP)

Psykiatrisk öppenvård

Psykiatrisk slutenvård 

Rättspsykiatri

Vårdcentraler

Vårdcentralsområde norra Värmland 

Vårdcentralsområde västra Värmland 

Vårdcentralsområde östra Värmland 

Vårdcentralsområde norra Karlstad

Vårdcentralsområde södra Karlstad 

Område slutenvård 

Akutmottagning

Ambulanshelikoptersjukvården

Ambulanssjukvård

Anestesi, operation, intensivvård (an-op-iva)

Barn- och ungdomsmedicin

Bild- och funktionsdiagnostik

Hjärt- och akutmedicin

Hudsjukvård

Infektion

Kirurgi

Kvinnosjukvård

Laboratoriemedicin

Medicinkliniken

Medicinsk teknik

Neurologi- och rehabiliteringskliniken

Njurmedicinkliniken

Onkologikliniken

Ortopedi

Patienthotellet

Vårdadministration

Ögonsjukvård

Öron- näs- och halssjukvård

Folktandvården

Foktandvården

Område vårdkvalitet

Kunskapscentrum

Patientsäkerhetscentrum

Hälso- och sjukvårdens stödfunktioner

Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd

Smittskydd Värmland

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Regional utveckling

Regional tillväxt

Kulturutveckling

Folkhögskolor

Värmlandsarkiv

Fastigheter, IT och service

Regionfastigheter

Region-IT

Regionservice 

Regionledningskontor

Utvecklingsavdelningen

Kansliavdelningen

HR-avdelningen

Planerings- och ekonomiavdelningen

Kommunikationsavdelningen