Uppdrag på avtal - trygghet och självständighet på samma gång

Nu öppnar vi upp möjligheten för dig som är läkare eller psykolog och har ett eget företag att teckna avtal med oss.​

  

Vi är ett innovativt landsting som skapar nya sätt att jobba med oss. Du som är läkare eller psykolog med eget företag kan bli leverantör och teckna avtal med oss.  

Uppdragen är utformade så att du kan arbeta med flera uppdragsgivare förutom Region Värmland. Du får friheten att jobba flexibelt och har möjlighet att få uppdrag på längre tid. Målet är att vi som uppdragsgivare får bättre kontinuitet, patientsäkerhet, ökad medicinsk kvalitet och högre tillgänglighet.  

Aktuella uppdrag 

Läkare 

 • Vårdcentral
  Hagfors/Ekshärad, Munkfors, Likenäs, Filipstad, Kristinehamn, Storfors, Arvika, Eda, Årjäng, Forshaga, Karlstad, Kil, Molkom, Grums, Säffle
 • Allmänpsykiatrisk slutenvård
  Karlstad 
 • Psykiatrisk öppenvård 
  Hagfors, Torsby, Arvika, Karlstad, Säffle
 • Rättspsykiatri
  Kristinehamn
 • Barn- och ungdomspsykiatri
  Karlstad
 • Barn- och ungdomshabilitering
  Karlstad
 • Centrum för traumatisk stress
  Karlstad
 • Njurmedicin
  Karlstad
 • Mammografi
  Karlstad
 • Radiologi
  Karlstad, Torsby
 • Klinisk fysiologi
  Karlstad
 • Öron-, näs-, halssjukvård
  Karlstad
 • Urologi
  Arvika, Karlstad
 • Kirurgi
  Arvika, Karlstad
 • Onkologi
  Karlstad
 • Geriatrik
  Karlstad
 • Gastroenterologi
  Karlstad
 • Reumatologi
  Karlstad
 • Endokrinologi
  Karlstad
 • Neonatologi
  Karlstad
 • Ögonsjukvård
  Karlstad

Psykolog 

 • Vårdcentral
  Sunne, Karlstad  
 • Första linjen
  Öppenvården Norra
 • Psykiatrisk öppenvård
  Karlstad, Kristinehamn, Säffle
 • Barn- och ungdomspsykiatri
  Karlstad
 • Barn- och ungdomshabilitering
  Karlstad

Kvalifikationer

Läkare 

Kompetensnivå 1: Utbildning motsvarande svensk specialistkompetens och mer än tre års klinisk tjänstgöring inom aktuell medicinsk specialitet i Svensk hälso- och sjukvård.  

Kompetensnivå 2: Utbildning motsvarande svensk specialistkompetens med 0-3 års klinisk tjänstgöring inom aktuell medicinsk specialitet inom Svensk hälso- och sjukvård. Vid utländsk specialistkompetens godkänd av Socialstyrelsen, inom aktuell medicinsk specialitet krävs minst 6 månaders klinisk tjänstgöring inom Svensk hälso- och sjukvård. 

Psykolog

Kompetensnivå 1: Legitimerad psykolog med mer än tre års klinisk tjänstgöring.  

Kompetensnivå 2: Legitimerad psykolog med 0-3 års klinisk tjänstgöring. 

Lämna anbud

Låter det här intressant? Gå till www.e-avrop.com, upphandling Resursstöd läkare och psykologer, för att lämna anbud. Du måste börja med att registrera dig. Klicka på Registrera  i övre högra hörnet och följ instruktionerna för registrering. När du angett alla uppgifter behöver du klicka på Hämta och bevaka för att få åtkomst till alla förfrågningsunderlag. Här finns en lathund för hur du använder e-Avrop. 

De vanligaste felen som görs av anbudslämnare är att inte svara på allt som efterfrågas. Var därför noga med att läsa igenom alla dokument kopplade till den upphandling du är intresserad av och besvara allt som efterfrågas. Är inte allt besvarat kommer anbudet att förkastas. 

Sista anbudsdag är 22 februari 2019