Emelie arbetar som arbetsterapeut

Vi som arbetsgrupp är vana att samarbeta och tillsammans hitta lösningar vilket jag tycker är utvecklande. Så beskriver Emelie Hedqvist sitt arbete som arbetsterapeut i Region Värmland.

Emelie klipper upp ett gips.

Emelie Hedqvist arbetar som arbetsterapeut inom primärvårdsrehabiliteringen i Kristinehamn. Hon beskriver yrket som varierande där arbetsdagarna ser olika ut beroende på patientens förutsättningar och behov.

– Alla människor är olika och vi träffar dem av varierande orsaker. Syftet med arbetsterapin är däremot alltid det samma, vi ska ge patienten verktyg till att få vardagen att fungera. Jag gillar utmaningen i att vi inom primärvården behöver ha både bredden och djupet, man behöver helt enkelt kunna mycket om mycket.

Ett komplext teamarbete

Skador, sjukdom, stress, värk eller smärta är bara några exempel på orsaker till att en person kan vara i behov av arbetsterapi.

– Ibland kan det vara ett oerhört komplext arbete där vi behöver jobba i team med flera professioner, medan det andra gånger är de små insatserna som gör skillnad. Det är den variationen som gör jobbet så roligt!

Eget ansvar är utvecklande

Emelie fick möjligheten att börja inom Region Värmland ganska snart efter sin examen och känner att hon här ges stor frihet att arbeta under eget ansvar.

– Min närmaste chef är väl insatt i vad vi gör men har inget behov av att detaljstyra. Det gör att vi som arbetsgrupp är vana att samarbeta och tillsammans hitta lösningar vilket jag tycker är utvecklande.

Träffa patienterna snabbare

Inom Region Värmland läggs stort fokus på att göra det enklare och bättre för patienterna när de kommer i kontakt med vården och att de då ska få träffa rätt profession snabbare.

– Jag märker att allt fler patienter vänder sig till oss direkt vilket är positivt på många sätt. För många patienter betyder det att vi har mindre att behandla jämfört med om personen i fråga fått gå en längre tid innan de träffar oss och våra åtgärder satts in.

Se filmen med Emelie