Arbeta som läkare – specialist i allmänmedicin

Våra specialister i allmänmedicin har en viktig roll i utvecklingen av framtidens primärvård i Värmland. Primärvården är basen i den värmländska vården och vi finns till för att ge en god och nära vård till värmlänningarna i livets alla skeden. Region Värmlands vision är Livskvalitet i världsklass, för både medborgare och medarbetare.

Behoven av vård förändras och för att möta dessa behov måste hälso- och sjukvården utvecklas. Vi är inne i intensivt utvecklingsarbete där vi inom primärvården tillsammans med kommunerna i Värmland och slutenvården skapar en sömlös vård. 

Vårdcentralerna har ett brett utbud. Förutom allmänmedicinsk mottagning finns det möjlighet att arbeta på barnavårdscentral, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning samt samarbeta med exempelvis fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykosocial resurs. Det finns en närhet på vårdcentralen, man känner varandra och möten blir personliga både med patienterna och kollegorna.

Collage med vårdbilder.

Vi arbetsväxlar och arbetar i team på vårdcentralen

Den vård vi ger ska vara jämlik och behovsanpassad, den ska vara kostnadseffektiv och främja rätt väg genom vården för våra patienter.

Inom Region Värmland utvecklar vi vården och våra arbetssätt för att patienterna ska få en tillgänglig vård av hög medicinsk kvalitet. Vi ändrar arbetssätt och tar vara på medarbetarnas kompetenser så att patienterna får hjälp utifrån sina behov. Vi gör det på alla vårdcentraler i Värmland som hör till regionen, genom att arbetsväxla och arbeta i team. Vi kallar det BEON – bästa, effektiva omhändertagande i vården.

Det nya arbetssättet har tagits fram i samarbete mellan alla regiondrivna vårdcentraler och över hundra engagerade medarbetare. Vi arbetar i team som ofta leds av ansvarig läkare på vårdcentralen. Patienten får möta den yrkesgrupp som är mest lämpad utifrån sitt medicinska behov. I rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen samverkar medicinskt bedömningsteam och rehabiliteringskoordinatorer.

Möjligheter till flexibilitet och utveckling

Vi satsar på både individuell och gemensam kompetensutveckling för läkare inom allmänmedicin. Vi uppmuntrar arbete i FQ-grupper för kompetensutveckling, gemensamma fallanalyser och erfarenhetsutbyte i den kliniska vardagen.

Fyra gånger per år samlar vi alla läkare inom allmänmedicin. Programmet innehåller föreläsningar inom aktuella områden och möjligheter till kollegial samvaro. Vi vet hur viktigt det är att ha kollegor, både för kunskapsutbyte och gemenskap.

Vi erbjuder individuell kompetensutvecklingsplan för att du ska kunna växa och utvecklas i din roll som specialist i allmänmedicin.

Från årskiftet inrättas fem nya tjänster som medicinskt ledningsstöd inom de olika vårdcentralsområdena. Uppdraget innebär att vara ett kompetensstöd till ledningen inom vårdcentralsområdet, identifiera förbättringsområden och kvalitetssäkra den kliniska verksamheten.

Vi erbjuder också möjligheter att arbete hos oss genom vår interna bemanningsservice. Du kan bidra med din kompetens genom att stödja verksamheter vid korttidsfrånvaro, under en begränsad tid eller ett begränsat uppdrag. Läs mer om flexibel anställning

Satsning på att rekrytera specialister i allmänmedicin

Vårt mål är tydligt: vi vill bli oberoende av inhyrd personal och ha en stabil bemanning med specialister inom allmänmedicin. För bästa möjliga vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vårdcentralerna inom Region Värmland

De regiondrivna vårdcentralerna i Värmland är indelade i olika vårdcentralsområden:

  • Karlstad norra utgörs av cirka 140 medarbetare på vårdcentraler Forshaga, Kil, Kronoparken, Molkom, Rud och Skåre
  • Karlstad södra utgörs av cirka 160 medarbetare på vårdcentralerna Gripen, Herrhagen och Västerstrand i Karlstad samt vårdcentraler i Skoghall och Grums
  • Västra Värmland utgörs av cirka 130 medarbetare på vårdcentraler i Säffle-Nysäter, verkstaden i Arvika, Eda och Årjäng
  • Norra Värmland utgörs av cirka 120 medarbetare på vårdcentraler i Sunne, Torsby, Hagfors-Ekshärad, Likenäs och Munkfors
  • Östra Värmland utgörs av cirka 85 medarbetare på vårdcentraler i Filipstad, Kristinehamn och Storfors.