Utbildning och praktik

Är du student och vill göra din praktik tillsammans med oss? Du får möjlighet att, under god handledning, använda dina kunskaper och reflektera över det du lärt dig.

Lläkare undersöker patient.

Du blir en viktig del av den verksamhet där du gör din placering. Vår målsättning är att ge dig en värdefull praktik så att du får en bra inblick i hur det är att jobba tillsammans med oss. 

Vi tar i första hand emot studenter från de högskolor och universitet som vi har tecknat avtal med. Studerar du på annan utbildningsort tar vi emot i mån av plats. 

Patientfokuserad handledning

Patientfokuserad handledning innebär att studenten är den som har kontakten med patienten och handledaren finns i bakgrunden. Läs om praktiken som länk mellan arbetsliv och studier.

Utveckla kliniska färdigheter

Kliniskt träningscentrum (KTC) kan våra medarbetare, enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter.

Verksamhetsberättelse

Utbildningscentrum tar fram en årsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Du kan läsa verksamhetsberättelse 2019 här.

Praktik i andra verksamheter

Om praktik i andra verksamheter än hälso- och sjukvården.