Verksamhetsförlagd utbildning på Akademisk vårdcentral

Akademiska vårdcentraler, AVC, sammanför verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med fortbildning, patientnära forskning och utveckling för att möta framtidens personcentrerade vård.

Symbol

Verksamhetsförlagd utbildning på akademisk vårdcentral erbjuds på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet.

Akademiska vårdcentraler i Värmland

I Värmland är de akademiska vårdcentralerna indelade i tre samarbetsområden. AVC-områdena är en arena där bland annat handledning, studentmottagningar och arbete i tvärprofessionella team utvecklas.

I Värmland finns idag tre AVC områden med vårdcentraler i Region Värmlands regi och privat regi:

  • AVC-område Arvika (Verkstaden vårdcentral)
  • AVC-område Kil/Grums (Vårdcentralen Kil och Vålberg/Grums Nya)
  • AVC-område Karlstad (Vårdcentralen Kronoparken, Gripen, Forshaga och Skoghall).

AVC-områdena samordnas av Centrum för klinisk forskning,CKF som samverkar med vårdcentralerna genom olika nätverk för att underlätta forskning och utveckling inom primärvården. En del av AVC verksamheten är att handleda studenter med olika yrkesinriktningar.

Samarbetspartners är Karlstads universitet och Örebro universitet.