Motiverande samtal, MI

MI är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik.

Region Värmland erbjuder en tre dagars grundkurs i Motiverande samtal till medarbetare inom hälso- och sjukvården. Även samverkanspartners i kommunerna som till exempel socialtjänsten och skolpersonal erbjuds att delta. MI-utbildningarna utvecklas i nära samarbete med Karlstads kommun.

MI Grundkurs

Datum

14+15 januari samt 12 februari
3+4 mars samt 1 april INSTÄLLD
21+22 april samt 19 maj INSTÄLLD

Anmälan

Anmälan sker på e-post mi@regionvarmland.se. Ange följande information: 

Namn
Arbetsplats
Befattning
Mobilnummer
Fakturaadress
Ev allergi/specialkost

Målgrupp: Medarbetare eller chefer intresserade av att stödja människor till förändring på deras egna villkor genom att utveckla ditt sätt att samtala. 
Omfattning: Kursen är två plus en dag - totalt tre dagar.

Kursens innehåll

Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sin kompetens och använda kortare tillämpningar av MI. Vid uppföljningsdagen redovisas en hemuppgift.

I kursen ingår kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika och lunch alla dagar. För anställda inom hälso- och sjukvården i Region Värmland samt de som är anslutna till Vårdvalet utgår ingen kursavgiften. För övriga är kurskostnad 4 500 kr. Om avanmälan kommer in senare än 7 dagar före kursstart debiteras 4 500 kr.

MI Fördjupningsdag

Datum: 6 februari 2020
Omfattning: En dag
Anmälan: anmälan senast 19 december på denna länk

Målgrupp: Dagen vänder sig till personer som har genomfört minst tre dagars grundkurs i Motiverande Samtal.

Kursens innehåll

Karlstads kommun i samarbete med Region Värmland hälsar välkommen till fördjupningsdagen i MI år 2020. Tema: Att prata med någon som funderar på om livet är värt att leva.

Emma Braconier är socionom och medlem i MINT (MI-nätverk). Hon har erfarenhet av att arbeta med utsatta människor, främst inom socialtjänst. Hon har under flera år arbetat med att ta fram och ansvara för MIND:s utbildning för MI och suicid. Idag används hennes material inom MIND över hela Sverige. Emma har också utbildat i samma ämne på internationella MI konferenser, för Polisens nationella insatsstyrka och för Region Skåne.
Som vanligt innehåller dagen teoretiska pass och praktiska övningar.

Sista anmälningsdag 19 december. Anmälan är bindande. Antal platser: 90 deltagare. Först till kvarn!
Kurskostnad: 950 kr per deltagare inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch samt visst kursmaterial. OBS: avgift tas ut av samtliga deltagare. Om avanmälan kommer in efter den 19 december, så debiteras hela avgiften. Platsen kan dock överlåtas.

Vid frågor kontakta Ellen Hellgren Kliniskt Träningscentrum, KTC Region Värmland mi@regionvarmland.se

Hämta inbjudan som pdf-fil här.

Metodstödjarkurs 

Datum: 19 november 2019 och 28 januari 2020
Omfattning: två dagar
Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/5A009595B97D843A           

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta med metodstöd i Motiverande Samtal på din arbetsplats. 

Förskunskapskrav: Du har genomgått 3-dagars grundkurs i Motiverande Samtal, har stöd av chefen att starta träningsgrupp på din arbetsplats, har spelat in ett samtal och tar med dig ljudupptagningen till kursstart. Samtalet kommer att användas under utbildningsdagarna för att träna på hur man lyssnar och ger feedback i en träningsgrupp.

Kursens innehåll

För att bibehålla och fördjupa kunskaperna efter utbildning i Motiverande Samtal krävs fortsatt träning. Ett sätt är att tillsammans på en arbetsplats avsätta tid för träning i grupp. En av förutsättningarna för detta är att en i gruppen fungerar som metodstödjare i arbetet. Det är en fördel om man är två från samma arbetsplats så man har någon att dela ansvaret med. Du får en introduktion i vad metodstöd är, råd och tips om sätt att arbeta med metodstöd, samt möjlighet att tillsammans med andra gå igenom dina egna och arbetsplatsens förutsättningar och förväntningar. 

Kursen är ett samarbete mellan Karlstads kommun, ASF och Region Värmland.
Kursledare är Magdalena Persson och Maths Wensmark.
Fika och lunch ingår och kursen är kostnadsfri för dig som arbetar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltning inom Karlstads kommun eller inom Region Värmland. För övriga är kursavgiften 2500 kr. 

Region Värmland erbjuder också kortare utbildningar

Träningsgrupper

Kan startas i samband med att tre till sju medarbetare på en arbetsplats har deltagit i MI-grundkursen. Förslagsvis börja med en timme var 14 dag och när de börjar bli trygga i gruppen träna en gång i månaden. Innehåll: Lyssna på inspelade samtal och ge feedback bland annat.

Riskbruksverkstad

En snabb interaktiv fortbildning om allt som handlar om alkohol på en halv- till en heldag. Mest om friskbruk och riskbruk och allra minst om missbruk. Metoden är utvecklad för läkares fortbildning, men kan användas av andra personalkategorier.

Fortbildningsdagar

En gång per år så bjuder vi in till en fortbildningsdag för alla som genomgått en grundutbildning i MI och önskar fördjupa sig. Fortbildningsdagen sker i form av en heldags workshop med teoretiska pass samt övningar. Max antal deltagare är 100 personer. Vi brukar bjuda in en extern föreläsare utifrån ett aktuellt ämne.

Fortbildningsdagarna organiseras i samverkan mellan Kliniskt träningscentrum på Region Värmland samt Karlstad Kommun.

Handledare under utbildningarna

  • Stefan Löwenborg, kurator, alkoholpolikliniken, Säffle (medlem MINT)
  • Ulrika Sälgeback, sjukgymnast vid CSK och Friskvården i Värmland (medlem MINT)
  • Maths Wehnsmark, psykolog, Friskvården i Värmland (medlem MINT)
  • Annika Brenckert, HR-strateg, HR Staben
  • Sofia Walldén, arbetsterapeut
  • Anders Wiberg, psykolog (medlem i MINT)

Om Motiverande samtal

MI är en förändringsinriktad, personcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och inte en teknisk metod. Det innehåller vissa principer, strategier och färdigheter som ska leda fram till ett mål. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera personens ”prat” om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd. 

”MI-andan” – det hälsofrämjande förhållningssättet innebär att stärka personens tilltro till sin egen förmåga och dra nytta av personens egna resurser, med fokus på personens enskilda situation.

Stöder

  • det respektfulla mötet
  • patientlagen

Ökar

  • patientmedverkan
  • patientsäkerheten

MI rekommenderas av de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 2011 och som samtalsmetod i Nationella riktlinjer för missbruk-och beroendevård 2015 i samband med MET (Motivational Enhancement Theraphy).