Utbildning i svenska språket och introduktion till hälso- och sjukvård eller tandvård

Projekt Liv-spåret - för dig som är nyanländ med sjukvårdsutbildning inom legitimationsyrken från länder utanför EU och EES.

Vi erbjuder erbjuder undervisning i svenska språket och introduktion i hälso- och sjukvård eller tandvård. Projektet ska stötta dig i din väg mot en svensk legitimation. Utbildningen och introduktionen ska öka dina möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård eller tandvård. 

Deltagare som tas in i Liv-spåret får aktiviteter planerade under ett års tid. Målet är att rusta deltagarna att klara Socialstyrelsens kunskapsprov för svensk legitimation. 

Innehåll:

  • Utbildning i svenska språket med inriktning mot hälso- och sjukvård.
  • Studiebesök och praktik inom Region Värmlands verksamheter.
  • Praktisk träning hos kliniskt träningscentrum eller på folktandvårdsklinik.

Intag planeras att ske två gånger per år. Urvalet sker genom en matchning mot regionens behov av personal.

Du som söker ska:

  • Ha en yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården eller tandvården från länder utanför EU och EES.
  • Vara färdig med svenska för invandrare D (SFI D) eller motsvarande.
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Region Värmland och Folkuniversitetet. Finansieras med stöd från Europeiska socialfonden.

Är du intresserad av att söka till Liv-spåret?

Lämna din intresseanmälan att gå Liv-spåret här.

Har du några frågor?

Kontakta oss:

Annicka Carlsson, etableringssamordnare,
Arbetsförmedlingen
annicka.carlsson@arbetsformedlingen.se

Daniel Thunberg, projektledare,
Region Värmland
daniel.thunberg@regionvarmland.se

Möt Huizafa, idag legitimerad läkare

Möt Huzaifa som med hjälp av Liv-spåret idag är legitimerad läkare.

Läkare i sjukhuskorridor.