Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT

Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT, är ett introduktionsprogram för läkare med legitimation från andra europeiska länder.

 

Region Värmland har beslutat att göra ett uppehåll i KULT-programmet under hösten 2018. Vi planerar återuppta KULT-programmet under 2019. Vi uppdaterar informationen på denna sida när detta blir aktuellt. Tjänsterna kommer annonseras via vårt rekryteringsverktyg.

 

Specialiteten allmänmedicin, internmedicin, kirurgi och ortopedi erbjuder en kompletterande underläkartjänstgöring i svensk hälso- och sjukvård för legitimerade läkare med utländsk utbildning. Med hjälp av kompletteringen optimerar du möjligheten till framtida anställning genom att lära dig det svenska sjukvårdssystemet.

Du anställs som underläkare inom respektive specialitet efter önskemål. Efter sex månader genomgår du en kompetensvärdering med möjlighet att erbjudas en tillsvidareanställning som ST-läkare på den vårdcentral eller klinik du tjänstgjort under KULT-programmet.

Kompletteringen innehåller sex månader introduktion inom respektive specialitet med kliniskt arbete under handledning 80 procent av tiden samt teori och handledning med reflektion i grupp 20 procent av tiden, då alla KULT-läkare samlas i Karlstad.

För läkare som inte gjort AT

Svenska läkare och läkare med annan nationalitet, som studerat till läkare i europeiska länder där AT-tjänstgöring inte ingått i utbildningen. Goda kunskaper krävs i svenska språket, minst nivå C1, Europarådets språkskala.

För att påbörja tjänstgöringen krävs svensk legitimation från Socialstyrelsen, med examen från europeiskt universitet som är max två år gammal. Kompletterande underläkartjänstgöring påbörjas vid två tillfäller per år. 

Introduktionsprogrammets teoretiska delar

 • Hälso- och sjukvårdsorganisation 
  Landsting, kommuner, privata vårdgivare, tillsynsmyndigheter, vårdgränser.
 • Administrativa och medicinska stödsystem
  Datajournalsystem och sekretess, patientjournallag.
 • Professionellt förhållningssätt
  Etik, regler, normer, bemötande samt kultur.
 • Konsultation och patientcentrerad vård
  Motiverande samtal och patientinvolvering.
 • Försäkringsmedicin
  Medicinska intyg, sjukförsäkringssystemet, försäkringskassan, rehabilitering.
 • Läkemedelsanvändning
  Riktlinjer för landstinget, läkemedelslagstiftning.
 • Patiensäkerhet
  Patientens rätt, patientnämnd och klagomålssystem
 • Medicinska seminarier
  Olika medicinska områden behandlas i seminarieform.
 • Grupphandledning
  Med reflektion.

Annonser

Tjänsterna annonseras ut här.

Om du vill veta mer

Välkommen att ta kontakt med Margareta Junghage om du vill veta mer.