Klinisk forskning

Vill du forska?

Inom Region Värmland finns goda möjligheter för den som vill bedriva klinisk forskning.

Vill du vara med och bidra till en ökad vårdkvalitet genom att ta fram nya, bättre behandlingar som kommer många människor till del?

Klicka här för att ta reda på hur du gör!

Börja forska

Vid Region Värmland finns goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet.

Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Publikationer, avhandlingar och rapporter

Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Kurser, seminarier och konferenser

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser, seminarier och konferenser som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Ögonläkare tittar på en skärm.

Våra forskare och doktorander

Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Här presenteras forskningsprojekt som våra doktorander och forskare bedriver inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland.

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Ny nationell dataportal för forskning om covid-19 lanseras

Idag lanseras en nationell dataportal om forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Dataportalen förenklar för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.

Jakob Skov spikade avhandling

Måndagen den 25 maj spikade Jakob Skov sin avhandling ”Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases” på sjukhusbiblioteket.

Clinical Trials Day onsdag 20 maj

Region Värmland uppmärksammar Clinical Trials Day, med en lunchföreläsning om erfarenheter från pågående läkemedelsprövningar och akademisk forskning som bedrivs inom regionen.