Klinisk forskning

Forum Värmland 2022

Forum Värmland är en forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Nästa Forum Värmland genomförs måndag 14 februari 2022.

Börja forska

Vid Region Värmland finns goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet.

Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Publikationer, avhandlingar och rapporter

Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Kurser, seminarier och konferenser

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser, seminarier och konferenser som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Ögonläkare tittar på en skärm.

Våra forskare och doktorander

Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Här presenteras forskningsprojekt som våra doktorander och forskare bedriver inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland.

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Högt betyg till sjuksköterskestudenternas VFU i Värmland

Karlstads universitet hamnar på tredje plats i landet när sjuksköterskestudenterna själva betygssätter sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

Linus Lilja har spikat sin avhandling

Den 17 maj 2021 var det dags för Linus Lilja att spika sin avhandling "Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest - clinical and neurophysiological aspects".

Louise Emilsson medförfattare till artikel i BMJ

Louise Emilsson, Specialist i Allmänmedicin i Region Värmland, är en av författarna till en studie som nyligen publicerats i BMJ.