Klinisk forskning

Forum Värmland 2021

Forum Värmland är en forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Forum Värmland genomförs som en digital konferens tisdag 16 februari 2021.

Börja forska

Vid Region Värmland finns goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet.

Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Publikationer, avhandlingar och rapporter

Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Kurser, seminarier och konferenser

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser, seminarier och konferenser som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Ögonläkare tittar på en skärm.

Våra forskare och doktorander

Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Här presenteras forskningsprojekt som våra doktorander och forskare bedriver inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland.

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Webbinarium: Anslag för preventionsforskning med fokus på cancer

Inbjudan till webbinarium om finansieringsmöjligheter för preventionsprojekt med Cancerfonden, Forte och Vinnova den 12 april.

Nu startar forskningsprojektet "Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin"

Forskare från Region Värmland, Karlstads universitet och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors utmaningar under pandemin.

Johanna Rehnberg har fått artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology

Johanna Rehnbergs forskning visar att patienter med IgA nefropati har högre risk att få inflammatorisk tarmsjukdom. Nu har hon fått en artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology.