Klinisk forskning

Vill du forska?

Inom Region Värmland finns goda möjligheter för den som vill bedriva klinisk forskning.

Vill du vara med och bidra till en ökad vårdkvalitet genom att ta fram nya, bättre behandlingar som kommer många människor till del?

Klicka här för att ta reda på hur du gör!

Börja forska

Vid Region Värmland finns goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet.

Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Publikationer, avhandlingar och rapporter

Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Kurser, seminarier och konferenser

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser, seminarier och konferenser som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Ögonläkare tittar på en skärm.

Våra forskare och doktorander

Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Här presenteras forskningsprojekt som våra doktorander och forskare bedriver inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland.

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Artikel publicerad i Gastroenterology

Genom en unik databas har Louise Emilsson studerat risken för tarmcancer hos individer med celiaki. Hon har nu fått en artikel publicerad i Gastroenterology.

En miljon extra till forskning relaterat till covid-19 i Region Värmland

Centrum för klinisk forskning utlyser forskningsmedel löpande under 2020 till covid-19 forskning. Nu finns en miljon kronor extra till forskning relaterad till covid-19 att ansöka om.

Landsförfrågan är en ny koordinerad tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige tjänsten Landsförfrågan.