Kultur

Kulturbidrag

Sök våra kulturbidrag och stipendier.

Värmlands kulturplan

Prioriteringar för utvecklingsarbetet inom kulturområdet.

Kulturutveckling

Våra egna utvecklingsområden omfattar:

Coronaviruset och kulturen

Hela samhället påverkas av coronaviruset. Kulturområdet är inget undantag.

Kultur i skolan

Vi stöttar kulturella initiativ i skolorna.

Nyheter

Region Värmland publicerar löpande nyhetsbrev och nyheter inom kulturområdet.

Mediecenter Värmland

Länets gemensamma mediebank som lånar ut fler än 17 000 titlar till skolor.

Konst i regionens lokaler

Konstnärlig gestaltning och miljö i det offentliga rummet samt konsten som stöd i vården.

Sjukhusbiblioteken

I Värmland finns sjukhusbibliotek i Arvika, Karlstad och Torsby.

Värmlandsarkiv

Vårt arkivmaterial sträcker sig från medeltid till nutid.