Kultur

Kulturbidrag

Sök våra kulturbidrag och stipendier.

Värmlands kulturplan

Prioriteringar för utvecklingsarbetet inom kulturområdet.

Coronaviruset och kulturen

Hela samhället påverkas av coronaviruset. Kulturområdet är inget undantag.

Kultur och hälsa

Ett samordnings- och utvecklingsområde.

Kultur i skolan

Vi stöttar kulturella initiativ i skolorna.

Nyheter

Region Värmland publicerar löpande nyhetsbrev och nyheter inom kulturområdet.

Mediecenter Värmland

Länets gemensamma mediebank som lånar ut fler än 17 000 titlar till skolor.

Konst i regionens lokaler

Konstnärlig gestaltning och miljö i det offentliga rummet samt konsten som stöd i vården.

Sjukhusbiblioteken

I Värmland finns sjukhusbibliotek i Arvika, Karlstad och Torsby.

Värmlandsarkiv

Vårt arkivmaterial sträcker sig från medeltid till nutid.