Konstinköp

Region Värmlands konstenhet köper in konsten, som först och främst ska representera svensk samtidskonst.

Konstverken ska vara stimulerande och passande för den miljö och verksamhet den avses att placeras i.

Klenell

© Ingalena Klenell/BUS (2014). Centralsjukhusets huvudentré. Foto: Maria Andrén

Inköp görs från

  • samtida professionella, nu verksamma konstnärer som har en akademisk konstutbildning eller har gått en minst tvåårig konstlinje på folkhögskola och/eller som under minst tre år har ägnat sig aktivt åt konstnärlig verksamhet med separat- samlings- och jurybedömda utställningar.
  • verksamma utställningsarrangörer i länet. Konstinköpen kan ses som ett stöd för gallerister, museer, konsthallar, förenings- eller konstnärsdriven verksamhet i Värmland som visar kvalitativt god konst.
  • nationella och internationella gallerier med syftet att ge den offentliga miljön en variation av uttryck.