Oljemålning av Gerda Tirén

Konstenheten presenterade stolt ett vackert verk av konstnär Gerda Tirén (Rydberg) i juni månad 2016. Tyvärr finns inga uppgifter om titel och inköpsår i landstingets konstdatabas.

Gerda Tirén

© Gerda Tirén/BUS (2016)

Gerda Tirén (Rydberg)

Gerda Tirén, född Rydberg, född 11 januari 1858 i Stockholm, död 1928, var en svensk konstnär och illustratör. Hon studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, vid Konstakademin i Stockholm och sedan vid Konstakademin i Paris. Från sommaren 1882 fanns en nordisk konstnärskoloni i franska Grez och här kom Tirén att ingå. Kolonin beskrevs på följande sätt av en samtida skribent:

"I denna omgivning föres emellertid ett fritt, från konvenans nästan främmande liv. i pensionen bo engelsmän, amerikanare, norrmän och svenskar. Amerikanarnas frigörelse från en hel hop socialt tvång har givit en ton av otvungenhet, som är en vila för den trötte. Var och en kläder sig på sitt sätt efter sin smak, den ena bryr sig inte om vad den andra gör."

Hon målade ofta landskap och porträtt. Hon illustrerade bland annat tidskrifter och sagoböcker. Mest känd blev hon kanske genom sina svartvita illustrationer till Barnbiblioteket Sagas utgåva av Robinson Kruse författad av Daniel Defoe år 1899 och många andra sagoberättelser. Hon illustrerade den tyske författaren Fritz Reuters roman Livet på landet.

Gerda Tirén finns representerad vid Nationalmuseum i Stockholm och just nu finns en bild av henne på utställningen Ljusets magi på Waldermarsudde i Stockholm. När urvalet gjordes för att våren 2016 lyfta fram friluftsmåleriet som konstriktning i Sverige på sent 1800-tal gjordes det med ett avsiktligt omvänt genusperspektiv. Det innebär att kvinnliga målare och deras verk betonas framför de manliga kollegorna. De kvinnliga konstnärerna representeras med runt 100 målningar och männen med runt 50 verk. Härmed tecknas en både annorlunda och ny bild av svenskt konstliv vid det sena 1800-talet.
Numer ifrågasätts konstvärldens och konsthistorieskrivningens maktstrukturer ur ett genusperspektiv och ur det fördolda har många intressanta och starka konstnärskap lyfts.

Gerda Rydberg fortsatte sitt liv som verksam konstnär även efter att ha gift sig med Johan Tirén, också han konstnär.