Temalistor

Här kan du få tips på romaner, personliga berättelser och faktaböcker kring olika teman. Listorna är i PDf-format.

Att mista ett litet barn (2020)
Om att förlora ett litet barn som ligger i magen eller är nyfött.

Att vara anhörig (2020)
Faktaböcker och personliga berättelser om att vara anhörig.

Barn med funktionsnedsättning (2020)
Tips på faktaböcker, personliga berättelser, filmer med mera om barn med funktionsnedsättning.

Barn som anhöriga (2020)
När någon i barnens närhet är sjuk, lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblem.

Bemötande (2020)
Lästips om bemötande, främst inom vården.

Bipolär sjukdom (2021)
Faktaböcker, personliga berättelser, romaner samt tips på webbsidor om bipolär sjukdom.

Bröstcancer (2021)
Faktaböcker och personliga berättelser om bröstcancer. Även tips på böcker för barn och webbsidor.

Celiaki - glutenintolerans (2021)
Faktaböcker om celiaki och kokböcker med recept på glutenfri mat och bakning samt tips på webbsidor och poddar. 

Demens (2021)
Faktaböcker, personliga berättelser, romaner och böcker för barn som handlar om demens och alzheimer. 

Depression (2021)
Faktaböcker och personliga berättelser om depression, både för barn och vuxna. Även tips på poddar och webbsidor.

Feelgood (mars 2021)
Ett urval av böcker som efterlämnar en skön känsla efter avslutad läsning.

Fysisk aktivitet (2021)
Tips på läsning om fysisk aktivitet och varför det är bra och hur det påverkar oss. Om att hitta en träningsform som passar.

För unga med psykisk ohälsa (2021)
Lästips om att leva med ADHD, Aspergers syndrom, ångest, ätstörningar, missbruk, tvångstankar, schizofreni & självskadebeteende.

Föräldraskap (2020)
Ett urval av våra böcker om att vara förälder.

Graviditet och förlossning (2021)
Om att vänta barn, att föda och om tiden efter förlossningen.

Leva med cancer (2020)
Böcker för vuxna och barn om att leva med cancer, både faktaböcker och personliga berättelser.

Läs med barnen (2021)
Tips på böcker som passar att läsa tillsammans med barn som är mellan 0-5 år.

Mindfulness (2021)
Om medveten närvaro, att leva i nuet och öka sitt välbefinnande.

MS och fatigue (2020)
Faktaböcker, personliga berättelser och böcker för barn om multipel skleros, MS.

När någon tar sitt liv (2021)
Om självmord och självmordsprevention. Faktaböcker, personliga berättelser och webbsidor.

Parkinsons sjukdom (2021)
Innehåller tips på böcker, filmer och webbsidor.

Prostatacancer (2021)
Faktaböcker, personliga berättelser och webbsidor om prostatacancer.

Spelberoende (2021)
Både personliga berättelser och faktaböcker om beroende. Även tips på webbsidor.

Stroke (2019)
Böcker om stroke, både fakta och personliga berättelser.

Svår sorg i familjen (2021)
Tips på böcker som kan ge stöd och vägledning för vuxna och barn. Om hur man kan klara familjesituationer när ett barn eller en förälder drabbas av svår sorg eller död.

Sömn (2021)
Tips på böcker att läsa och lyssna till om hur viktigt det är med sömn och hur du kan göra för att sova gott. Även om barns sömn och godnattsagor.

Traumatisk stress (2020)
Tips på böcker som riktar sig både till behandlare och till den som vill ha självhjälpsmetoder.

Ätstörningar (2020)
Tips på böcker för den som är drabbad, deras närstående samt vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med någon som drabbats.