Söksupport och kurser

 

Bild på bibliotekarie i biblioteksmiljö

Boka en bibliotekarie

När du behöver personlig handledning i informationssökning eller andra frågor kan du boka en bibliotekarie på en tid som passar dig.

 

 

 

Två personer framför en datorSöksupport

Varje vardag finns någon hos oss som kan hjälpa dig med att till exempel söka information till din artikel, rapport eller annat arbete. Ingen tidsbokning behövs, bara kom.

 

 

Sherlock Holmes framför en dator

Skicka sökuppdrag till oss

Vi gör sökningarna åt dig som jobbar inom hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara när du snabbt behöver få aktuell kunskap inom ditt yrkesområde eller vill läsa de senaste vetenskapliga artiklarna om en specifik diagnos eller behandling. Vi tar oss an alla frågor med anknytning till hälso- och sjukvård. 

 

 

Utbildning framför en dator

Kurser

Ta hjälp av sjukhusbiblioteken för kompetensutveckling på din arbetsplats. Vi kan till exempel lära dig att söka i olika databaser och visa var du hittar evidensbaserade resurser.